Μορφές αποταμίευσης, διαχείρισης και αξιοποίησης του χρήματος στην Ελλάδα κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους (27 π.Χ.-περ. 280 μ.Χ): Μια αποτίμηση των πηγών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2011 (EN)
Μορφές αποταμίευσης, διαχείρισης και αξιοποίησης του χρήματος στην Ελλάδα κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους (27 π.Χ.-περ. 280 μ.Χ): Μια αποτίμηση των πηγών

Γιαννακόπουλος, Νικόλαος

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

money
χρήμα
Roman Greece
Ρωμαϊκή Ελλάδα


Greek

2016-12-06T12:35:05Z
2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αθήνα

info:doi/Επιμέλεια:Κώστας Μπουραζέλης, Κατερίνα Μεϊδάνη
Αποταμίευση και Διαχείριση χρήματος στην ελληνική ιστορία, [2011]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)