Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων και ιατρικά εργαλεία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων και ιατρικά εργαλεία

Ευσταθίου, Κυριάκος
Αναστασίου, Μ.
Ευσταθίου, Μ.
Σειραδάκης, Ιωάννης-Χιου
Μπασιακούλης, Α.
Μπουζάκης, Κωνσταντίνος-Διονύσιος

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article


Greek

2015
2016-12-16T08:48:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.28 no.1 [2015] p.17-36
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)