Ψευδο-γαληνικοὶ ὅροι στὸν κώδικα Vaticanus Palat. gr. 199 ἐκδεδομένοι ὡς ἀποσπάσματα τοῦ Ἀρχιγένη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Ψευδο-γαληνικοὶ ὅροι στὸν κώδικα Vaticanus Palat. gr. 199 ἐκδεδομένοι ὡς ἀποσπάσματα τοῦ Ἀρχιγένη

Μαυρουδής, Αιμίλιος

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article


Greek

1994
2017-01-05T11:04:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

ΕΕΦΣΠΘ Περ. Β΄, Τεῦχος Τμήματος Φιλολογίας, vol.4 [1994] p.201-223

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)