Θεσμικά Αντίβαρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Θεσμικά Αντίβαρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τολίκα, Μαρία Περικλή

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρόγραμμα «Καλλικράτης», Ν. 3852/2010
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Διαβούλευση
Local Governance
Immigrant Integration Council
οπική Αυτοδιοίκηση
Mediation
Supporter of Citizen and Enterprise
Συμμετοχική Δημοκρατία
Consultation
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Deliberative Democracy
Program «Kallikratis», Law. 3852/2010
Διαμεσολάβηση,
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Municipal Consultation Committee


Greek

2017-01-23T13:37:56Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)