Υπολογιστικές εφαρμογές της θεωρίας του μικρομαγνητισμού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Υπολογιστικές εφαρμογές της θεωρίας του μικρομαγνητισμού

Ντάλλης, Νικόλαος Α.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Finite element method
Μηχανισμοί αντιστροφής μαγνήτισης.
Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων
Σιδηρομαγνητισμός, Μέθοδοι προσομοίωσης
Micromagnetism.
Magnetization reversal modes.
Finite Element Method .
Domain wall resonance.
Συντονισμοί μαγνητικών τοιχωμάτων.
Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων.
Ferromagnetism, Simulation methods
Μικρομαγνητισμός.


Greek

2016
2017-02-09T11:37:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)