Ἕτερος λόγος ἀπὸ τοῦ Γαληνοῦ Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν (κώδικας Vaticanus Palat. gr. 199) [= Παλλάδιος, Περὶ πυρετῶν σύντομος σύνοψις]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1997 (EN)
Ἕτερος λόγος ἀπὸ τοῦ Γαληνοῦ Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν (κώδικας Vaticanus Palat. gr. 199) [= Παλλάδιος, Περὶ πυρετῶν σύντομος σύνοψις]

Μαυρουδής, Αιμίλιος

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article


Greek

1997
2017-02-13T13:23:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

Ἑλληνικὰ, vol.47 [1997] p.63-69

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)