Ἡ ἔμμεση παράδοση τοῦ ἔργου τοῦ Μελετίου Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς στὸν κώδικα Vaticanus Palat. gr. 199

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1997 (EN)
Ἡ ἔμμεση παράδοση τοῦ ἔργου τοῦ Μελετίου Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς στὸν κώδικα Vaticanus Palat. gr. 199

Μαυρουδής, Αιμίλιος

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article


Greek

1997
2017-02-13T13:27:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

Βυζαντιακὰ, vol.17 [1997] p.331-338

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)