Αναφορά σε πέντε περιστατικά καρδιακού επιπωματισμού λόγω αιμορραγικής περικαρδιακής συλλογής στο σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναφορά σε πέντε περιστατικά καρδιακού επιπωματισμού λόγω αιμορραγικής περικαρδιακής συλλογής στο σκύλο (EL)
Cardiac tamponade secondary to hemorrhagic pericardial effiision in five dogs (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
MYLONAKIS (Μ. Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), M. E.
PATSIKAS (Μ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ), M.
PSALLA (Δ. ΨΑΛΛΑ), D.
HATZIGIANNAKIS (Χ.Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), C. G.
SARIDOMICHELAKIS (Μ.Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M. N.

Στην Κλινική Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς προσκομίστηκαν ένας θηλυκός σκύλος φυλής collie, ηλικίας 7 χρόνων (περιστατικό 1), ένας αρσενικός μιγάς φυλής Καυκάσου, 3 χρόνων (περιστατικό 2), και τρεις αρσενικοί σκύλοι φυλής Γερμανικός ποιμενικός, με ηλικία 11 (περιστατικό 3), 8,5 (περιστατικό 4) και 10 (περιστατικό 5) χρόνια, αντίστοιχα, με ιστορικό ανορεξίας, κατάπτωσης, εύκολης κόπωσης, δύσπνοιας και προοοδευτικής διόγκωσης της κοιλιακής κοιλότητας, τις τελευταίες 10-60 ημέρες. Η κακή θρεπτική κατάσταση (5/5), η βυθιότητα των καρδιακών τόνων (5/5), ο ασθενής (5/5) και παράδοξος (2/5) σφυγμός, ο ασκίτης (5/5), η εισπνευοτική ή μικτή δύσπνοια (5/5) και η διάταση της σφαγίτιδας φλέβας (2/5) ήταν τα κυριότερα συμπτώματα, ενώ στα συχνότερα ευρήματα από την αιματολογική και τη βιοχημική εξέταση στον ορό του αίματος περιλαμβάνονταν η ώριμη ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση (3/5), η λεμφοπενία (3/5), η εωσινοπενία (3/5), η υποπρωτεϊναιμία (5/5) και η αυξημένη συγκέντρωση του αζώτου ουρίας (3/5). Από την ακτινολογική και υπερηχοτομογραφική διερεύνηση, διαπιστώθηκαν μεγαλοκαρδία με σφαιρικό σχήμα της καρδιακής σκιάς και περικαρδιακή συλλογή σε όλους τους σκύλους, καθώς επίσης και ασκίτης, πλευριτική συλλογή και χωροκατακτητική αλλοίωση στο τοίχωμα του δεξιού κόλπου της καρδιάς σε πέντε, τέσσερα και ένα περιστατικά, αντίστοιχα. Κατά την περικαρδιοκέντηση αφαιρέθηκε από όλα τα ζώα μεγάλη ποσότητα άπηκτου αιμορραγικού υγρού, με αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση της κλινικής τους εικόνας. Η φυσική, χημική και κυτταρολογική εξέταση του περικαρδιακου υγρού δε βοήθησε στην αιτιολογική διάγνωση. Κατά τη νεκροτομική και ιστοπαθολογική εξέταση σε ένα σκύλο (περιστατικό 3), που απεβίωσε μετά από 25 ημέρες, διαπιστώθηκε αιμαγγειοσάρκωμα στο δεξιό κόλπο της καρδιάς με μεταστατικές εστίες στους πνεύμονες. Ένας δεύτερος σκύλος (περιστατικό 5) πέθανε ένα μήνα μετά την περικαρδιοκέντηση από αδιευκρίνιστα αίτια. Αντίθετα, τα υπόλοιπα ζώα (περιστατικά 1, 2 και 4) παρέμειναν κλινικά υγιή για διάστημα 16, 2 και 8 μηνών, αντίστοιχα. (EL)
A 7-year old female collie (case 1), a 3-year old male Caucasian-cross (case 2) and three male German shepherds with an age of 11 (case 3), 8.5 (case 4) and 10 (case 5) years, respectively, were admitted with a history of decreased appetite, depression, exercise intolerance, dyspnea and progressive abdominal enlargement, for the last 10 to 60 days. Poor body condition (5/5), muffled heart sounds (5/5), weak femoral pulse (5/5), ascites (5/5), inspiratory or inspiratory-expiratory dyspnea (5/5), pulsus paradoxus (2/5) and jugular vein distension (2/5) were the prominent clinical findings, while mature neutrophilic leukocytosis (3/5), lymphopenia (3/5), eosinopenia (3/5), hypoproteinemia (5/5) and increased urea nitrogen (3/5) were the most prevalent clinicopathologic abnormalities. Apart from a space-occupying lesion onto the right atrial wall of one dog (case 4), radiographic and ultrasound examination showed a globe-shaped cardiac silhouette (5/5), pericardial effusion (5/5), ascites (5/5) and pleural effusion (4/5). A large amount of non-clotting hemorrhagic effusion was drained during pericardiocentesis, resulting in rapid clinical recovery. Physical, chemical and cytological evaluation of the pericardial fluid was non-contributory in the differentiation between neoplastic and non-neoplastic causes of these effusions. Case 3 died 25 days post-pericardiocentesis; right atrium hemangiosarcoma and pulmonary metastases were documented on post mortem histopathological examination. Another dog (case 5) died of unknown causes one month after pericardiocentensis. On the contrary, dogs 1, 2 and 4 were still clinically healthy for a followup period of 16, 2 and 8 months, respectively. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καρδιακός επιπωματισμός (EL)
αιμορραγική περικαρδιακή συλλογή (EL)
σκύλος (EL)
cardiac tamponade (EN)
dog (EN)
hemorrhagic pericardial effusion (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 9-19 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 9-19 (EN)

Copyright (c) 2017 C. G. HATZIGIANNAKIS, M. E. MYLONAKIS, M. N. SARIDOMICHELAKIS, M. PATSIKAS, D. PSALLA, A. F. KOUTINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.