Μελέτη βιοχημικών παραμέτρων στο αίμα προβατίνων πριν και μετά τον τοκετό για τον έλεγχο υποκλινικών μορφών τοξιναιμίας εγκυμοσύνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη βιοχημικών παραμέτρων στο αίμα προβατίνων πριν και μετά τον τοκετό για τον έλεγχο υποκλινικών μορφών τοξιναιμίας εγκυμοσύνης (EL)
A pre- and postpartum study of selected biochemical parameters in ewes for the early detection of pregnancy toxemia (EN)

ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), N.
POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.
MINAS (Α. ΜΗΝΑΣ), A.
PAPASTERIADIS (ΑΧ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ), A.

Ερευνήθηκαν οι μεταβολές διάφορων βιοχημικών παραμέτρων στον ορό του αίματος προβάτων, από δυο επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά ποίμνια της περιοχής της Θεσσαλίας κατά την περίοδο των τοκετών για τη διερεύνηση πιθανής υποκλινικής υπερκετοναιμίας. Εξήντα τέσσερα πρόβατα χωρίστηκαν σε δυο ομάδες . Η πρώτη ομάδα (ομάδα Μ) αποτελούνταν από 29 προβατίνες που δεν ήταν έγκυες και η δεύτερη ομάδα (ομάδα Π) από 35 προβατίνες που βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης. Πάρθηκαν δείγματα αίματος σε εβδομαδιαία διαστήματα, από δυο εβδομάδες, περίπου, πριν από τον τοκετό μέχρι δυο εβδομάδες μετά τον τοκετό και προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις του β-υδροξυβουτυρικου οξέος, του ακετοξικου οξέος, της γλυκόζης, της ολικής και άμεσης χολερυθρίνης, του ασβεστίου,του ανόργανου φωσφόρου, του νατρίου, του καλίου,του μαγνησίου και της δραστηριότητος της δεϋδρογονάσης της σορβιτόλης και της γ-γλουταμυλοτρανσφεράσης. Ολα τα ζώα παρέμειναν υγιή καθ' όλη τη διάρκεια του πειραματισμού και ο τοκετός ήταν ομαλός. Δεκαοχτώ προβατίνες 51,4% γέννησαν από έναν αμνό, 12 (34.3%) από δυο αμνούς, 4 (11,4%) από τρεις και 1(2,9%) τέσσερις αμνούς. Από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της βιοχημικής ανάλυσης δε φαίνεται να υπάρχει υποκλινική κέτωση. Η γλυκόζη του αίματος των προβατίνων της ομάδας Π παρέμενε σημαντικά χαμηλότερη (Ρ<0,05) αυτής των μαρτύρων, ενώη χαμηλότερη συγκέντρωση της (2,3±0,34 mmol/L) παρατηρήθηκε μια εβδομάδα πριν από τον τοκετό. Μπορεί όμως να εμφανιστεί μικρός αριθμός περιστατικών με υποκλινική κέτωση παρά τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ποιμνίων. (EL)
A field investigation on the incidence of subclinical ovine ketosis was performed in two large sheep flocks in an agricultural region of central Greece. Sixty - four animals were allocated in 2 study groups: group C, consisted of 29 non-pregnant females and group S of 35 end-term pregnant ewes. The trial lasted 6 weeks, including the immediate pre- and postpartal period. Blood samples were collected on weekly intervals and used for determining the concentrations of ß-hydroxybutyrate (BHB), acetoacetate (AcAc), glucose, total (TB) and conjugated (CB) bilirubin, calcium (Ca), inorganic phosphorus (P), sodium (Na), potassium (K), magnesium (Mg) and the activity of sorbitol dehydrogenase (SDH) and γ-glutamyl transferase (yGT). All the animals remained clinically healthy throughout the trial and parturition was uneventful. Eighteen group S ewes (51.4%) delivered 1 lamb, 12 (34,3%) twins, 4 (11.4%) triplets and 1 (2.9%) 4 lambs. Although the overall evaluation of the biochemical analysis did not support the existence of subclinical ketosis, blood glucose remained significantly lower (P<0.05) in group S sheep, with its lowest value (2.3±0.34 mmol/1) recorded 1 week prior to parturition. Sporadic cases of subclinical hyperketonemia may occur, despite optimal flock management. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βιοχημικές μεταβολές (EL)
πρόβατο (EL)
εγκυμοσύνη. (EL)
υποκλινική κέτωση (EL)
pregnancy (EN)
subclinical hyperketonemia (EN)
sheep (EN)
Biochemical changes (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 11-20 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 11-20 (EN)

Copyright (c) 2017 N. ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ), Z. S. POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), A. MINAS (Α. ΜΗΝΑΣ), A. PAPASTERIADIS (ΑΧ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.