Τραυματική ρήξη της μήτρας σε γάτα queen στο αρχικό στάδιο της εγκυμοσύνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤραυματική ρήξη της μήτρας σε γάτα queen στο αρχικό στάδιο της εγκυμοσύνης (EL)
Traumatic uterine rupture in a queen at early stage of pregnancy (EN)

DE CESARIS, V.
CANTONI, A. M.
VOLTA, A.
PARMIGIANI, E.
BIGLIARDI, E.
RAVERA, M.
BRESCIANI, C.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
The rupture of a pregnant uterus is a rare complication of pregnancy, which can result in the death of the mother and the fetus. This life threating condition generally occurs during late pregnancy, it can be asymptomatic and scarred uteruses have been reported as incidental findings during abdominal surgery. This clinical case describes a queen with vulvar bleeding during the early stage of pregnancy. Wall laceration of a pregnant uterus was diagnosed by means of an ultrasound examination. During ovariohysterectomy two uterine ruptures, fragments of the great omentum were found sequestering embryonic tissue. Histopathology showed that the uterine wall was torn in the same place where two embryonic implantations were found and residues of embryonic tissue were observed. This clinical case shows that when a traumatic injury is reported, the mandatory abdomen investigations should evaluate the condition of the uterus and determine the early stage of a pregnancy. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

queen (EL)
αιμορραγία (EL)
τραύμα (EL)
εγκυμοσύνη (EL)
ρήξη μήτρας (EL)
Pregnancy (EN)
trauma (EN)
queen (EN)
uterine rupture (EN)
vaginal hemorrhage (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 259-264 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 259-264 (EN)

Copyright (c) 2018 V DE CESARIS, C BRESCIANI, E PARMIGIANI, M RAVERA, A VOLTA, AM CANTONI, E BIGLIARDI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.