Γαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα του ίππου περιοχής Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓαστρεντερικά νηματώδη παράσιτα του ίππου περιοχής Θεσσαλονίκης (EL)
Gastrointestinal nematodes of equine in the region of Thessaloniki (EN)

GEORGOULAKIS (Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ), I.
FOUNTA (Α. ΦΟΥΝΤΑ), A.
THEODORIDIS (Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ), Y.

Σε χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1995), εξετάσθηκαν τα κόπρανα 91 ίππων ιππασίας από τους 119, που υπήρχαν στους 7 ιππικούς ομίλους περιοχής Θεσσαλονίκης, με σκοπό την τυχόν ανεύρεση και ταυτοποίηση, μετά από καλλιέργεια, των αναπαραγωγικών στοιχείων των παρασίτων. Στους ίππους 2 ομίλων δε βρέθηκαν αναπαραγωγικά στοιχεία, ενώ στους υπόλοιπους 5 βρέθηκαν στρογγυλοειδή αυγά σε πληθυσμούς, που κυμαίνονταν ανά όμιλο από 2-5 έως 85-94 / g κοπράνων και το ποσοστό μόλυνσης επί των εξετασθέντων ήταν 68,1%. Κατά την εξέταση των γ' σταδίου προνυμφών, ταυτοποιήθηκαν προνΰμφες, από μεν τους μεγάλους στρογγυλούς, της υποοικογένειας των Strongylinae, τα είδη Triontophorus sp (42%), Strongylus equinus(29%), Strongylus edentatus(21 %) και Strongylus vulgaris(6%), ο Trichostrongylus axei(2%) της οικογένειας των Trichostrongylidae και από τους μικρούς στρογγυλούς της υποοικογένειας των Cyathostominaey τα γένη Cyathostomum(42%), Cylicostephanus(24%), Gyalocephalus(22%) και Poteriostomum(12%). Τα ταυτοποιημένα γένη Triontophorus, Gyalocephalusκαι Poteriostomum καθώς επίσης και ο Trichostrongylus axei, αναφέρονται για πρώτη φορά στους ίππους στον ελληνικό χώρο. (EL)
During a period of approximately two months (January-February 1995), 91 out of 119 riding horses of the seven riding clubs of Thessaloniki their feces were examined. The purpose of this survey was to find out and identify parasites after examining their reproductive elements. In the feces of the horses of two riding clubs had not been found any reproductive elements, while in the remaining five were found strongylid eggs in population whieh ranged from 2-5 to 85-94 / g of feces; per club ( rate infection 68; 1 %). After the examination of the 3rd stage larval, which obtained from fecal culture, were identified, from large strongylids (sub-family Strongylinae), the species Triontophorus sp (42%), Strongylus equinus (29%), Strongylus edentatus (21 %), Strongylus vulgaris (6%), and Trichostrongylus axei (2%) from the family of Trichostrongylidae. From the small strongylids (sub-family Cyathostominae) were identified the genera Cyathostomum (42%), Cylicostephanus (24%), Gyalocephalus (22%) and Poteriostomum (12%). The identified genera Triontophorus, Gyalocephalus and Poteriostomum as well as the species Trichostrongylus axei, are mentioned for the first time in horses in greek region. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαστρεντερικά νηματώδη (EL)
ίππος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 2 (1999); 127-129 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 2 (1999); 127-129 (EN)

Copyright (c) 2018 Y THEODORIDIS, A FOUNTA, I GEORGOULAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.