Περίπτωση μετατόπισης της ωμοπλάτης προς τα εμπρός σε σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠερίπτωση μετατόπισης της ωμοπλάτης προς τα εμπρός σε σκύλο (EL)
Scapular dislocation in a dog (EN)

DESIRIS, A
TSELEPIDIS (Σ. Θ. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ), S. T.

Περιγράφεται περίπτωση μετατραυματικής μετατόπισης της ωμοπλάτης σκύλου προς τα εμπρός, η οποία είναι σπάνια στην καθημερινή κλινική πράξη. Γίνεται σύντομη αναφορά στην αιτιολογία, στην κλινική εικόνα και στην ακτινογραφική απεικόνιση της βλάβης, καθώς και στις σημαντικότερες επιπλοκές. Η αποκατάσταση της είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική. Περιγράφεται η προσπέλαση, η ανάταξη της μετατοπισμένης ωμοπλάτης και η ακινητοποίηση της με μεταλλικό ράμμα στη 2η πλευρά. Στη μετεγχειρητική αγωγή περιλαμβάνεται εξωτερική ακινητοποίηση με επίδεση κατά Velpeau επί 2 με 3 εβδομάδες και στη συνέχεια κινησιοθεραπεία επί 2 εβδομάδες. (EL)
A case of traumatic scapular dislocation is described in a dog. The etiology, clinical signs, radiological findings and main complications of this uncommonly met condition are described. The surgical approach, the reduction of the dislocated scapula in its normal position and the scapular support by wiring around the 2nd rib are described and discussed. Postoperatively a Velpeau sling is applied for 2-3 weeks followed by physical therapy of the affected limb for another period of 2 weeks time. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ωμοπλάτη (EL)
σκύλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 148-150 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 148-150 (EN)

Copyright (c) 2018 TS TSELEPIDIS, A DESIRIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.