Αποτελεσματική θεραπεία δερμοειδούς κύστης του κερατοειδούς σε μοσχάρι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτελεσματική θεραπεία δερμοειδούς κύστης του κερατοειδούς σε μοσχάρι (EL)
Effective hands-on treatment of a corneal dermoid in a calf (EN)

HATATE, K
SASAKI, J
YAMAGISHI, N
KATAYAMA, M
SEKIGUCHI, S

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
In the present report, an effective hands-on treatment for a corneal dermoid that extended to the third eyelid, in the left eye of a Japanese Black calf is described. Xylazine sedation and local infiltration anesthesia with 2% lidocaine on the upper and lower eyelids as well as the third eyelid, in combination with topical anesthesia was performed. A Weitlaner retractor allowed immobilizing the patient’s eyeball during surgery, and superficial lamellar keratectomy was performed to surgically excise the mass. A temporary tarsorrhaphy was placed in order to allow the surgical corneal wound to heal as well as to treat keratitis. After an uneventful postoperative recovery, complete cure 70 days post-operatively was achived. This hands-on method represents a practical and effective treatment for ocular dermoids in calves. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

θεραπεία (EL)
μοσχάρι (EL)
δερμοειδής κύστις (EL)
προσωρινή ταρσοραφή (EL)
hands-on treatment (EN)
calf (EN)
ocular dermoid (EN)
temporary tarsorrhaphy (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 883-888 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 883-888 (EN)

Copyright (c) 2018 K HATATE, J SASAKI, M KATAYAMA, S SEKIGUCHI, N YAMAGISHI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.