Αι βιωτικαί συνθήκαι των εργατικών τάξεων εν Ελλάδι και ο νόμος του Engel

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1933 (EN)
Αι βιωτικαί συνθήκαι των εργατικών τάξεων εν Ελλάδι και ο νόμος του Engel (EL)

Ρεδιάδης, Περικλής Δ. (EL)

Εργατική τάξη -- Ελλάδα (EL)
Working class -- Greece (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

1933 (EL)

Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 4 (13) σ. 263-273 (1933) (EL)

Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)