Η επίδραση της ηλικίας εισόδου των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο στη σχολική τους επίδοση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1989 (EN)
Η επίδραση της ηλικίας εισόδου των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο στη σχολική τους επίδοση (EL)

Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. (EL)

άρθρο (EL)

Ακαδημαϊκή επίδοση -- (EL)
Εκπαίδευση πρώιμης παιδικής ηλικίας -- (EL)
Academic underachievement -- (EN)
Early childhood education - (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

1989 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 02 τεύχ. 2, 112-120 (1989) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)