Απώλειες πληροφοριών στη συνέντευξη: Το παράδειγμα της έρευνας αναγκών σε πληθυσμό Ελληνοποντίων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1995 (EN)
Απώλειες πληροφοριών στη συνέντευξη: Το παράδειγμα της έρευνας αναγκών σε πληθυσμό Ελληνοποντίων (EL)

Δίκαιου, Μαρία (EL)

14 σ. (EL)

Συνέντευξη (EL)
Συνέντευξη -- Επεξεργασία δεδομένων (EL)
Interview - Data Processing (EN)
Interview (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

1995 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 2) (τεύχ. 1) 93-106 (1995) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)