Αρνητική κοινωνική ταυτότητα και κοινωνικο-δομικές συνθήκες: Η επίδρασή τους σε ταύτιση και σε αισθήματα δυσαρέσκειας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1999 (EN)
Αρνητική κοινωνική ταυτότητα και κοινωνικο-δομικές συνθήκες: Η επίδρασή τους σε ταύτιση και σε αισθήματα δυσαρέσκειας (EL)

Αμπακούμκιν, Γιώργος (EL)
Χαντζή, Αλεξάνδρα (EL)
Φαρμάκη, Χριστίνα Γ. (EL)

άρθρο (EL)

Κοινωνική ψυχολογία (EL)
Αυτοαντίληψη (EL)
Ταυτότητα (Ψυχολογία) (EL)
Social psychology (EN)
Self-perception (EN)
Identity (Psychology) (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

1999 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 6) (τεύχ. 2) 189-194 (1999) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)