Ποιοτική ανάλυση αναγνωστικών «λαθών»: Ταξινόμηση και κριτική θεώρηση ερευνητικών δεδομένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2004 (EN)
Ποιοτική ανάλυση αναγνωστικών «λαθών»: Ταξινόμηση και κριτική θεώρηση ερευνητικών δεδομένων (EL)

Φιλιππάτου, Διαμάντω Ν. (EL)

άρθρο (EL)

Παιδαγωγική ψυχολογία (EL)
Ανάγνωση, Ψυχολογία της (EL)
Reading, Psychology of (EN)
Educational psychology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2004 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 11) (τεύχ. 3) 319-340 (2004) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (EL)



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)