Αστικά Στερεά Απόβλητα σε ΕΕ και Ελλάδα: Το Θεσμικό Πλαίσιο, Η Ανακύκλωση και Οι Δυνατότητες Αναπτυξιακής Αξιοποίησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Αστικά Στερεά Απόβλητα σε ΕΕ και Ελλάδα: Το Θεσμικό Πλαίσιο, Η Ανακύκλωση και Οι Δυνατότητες Αναπτυξιακής Αξιοποίησης (EL)

Κόντης, Αλέξανδρος (EL)

Τσάλτας, Γρ (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Περιβαλλοντική πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- (EL)
Απόβλητα, Διαχείριση των (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική -- Ελλάδα -- (EL)
Ανακύκλωση (Απόβλητα, κλπ.) -- Ελλάδα -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2008 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)