Συμβολή στην έρευνα της δημοτικής μας ποίησης σε σχέση με τη δημοτική ποίηση άλλων βαλκανικών λαών.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Συμβολή στην έρευνα της δημοτικής μας ποίησης σε σχέση με τη δημοτική ποίηση άλλων βαλκανικών λαών. (EL)

Μιράσγεζη, Μαρίας Δ. (EL)

άρθρο (EL)

Δημοτικά τραγούδια, Ελληνικά (EL)
Ποίηση -- Κοινωνικές απόψεις (EL)
Folk songs, Greek (EN)
Poetry -- Social aspects (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

1994 (EL)

Αφιέρωμα εις Μνήμη Ι.Κ Παπαζαχαρίου (τομ.Α) 533-566 (1994) (EL)

Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)