Η προσαρμογή στα Ελληνικά του ερωτηματολογίου έκφρασης του θυμου ως κατάστασης και ως χαρακτηριστικού προσωπικότητας (STAXI-2)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η προσαρμογή στα Ελληνικά του ερωτηματολογίου έκφρασης του θυμου ως κατάστασης και ως χαρακτηριστικού προσωπικότητας (STAXI-2) (EL)

Μπεζεβέγκης, Ηλιας (EL)

Καραδήμας, Ευάγγελος X. (EL)
Γκάρη, Αικατερίνη (EL)
Ντάλλα, Μαρίνα (EL)

άρθρο (EL)

Έκφραση (EL)
Θυμός (EL)
Anger (EN)
Expression (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 15) (τεύχ. 2) 171-187 (2008) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.