Διομαδική στρέβλωση στη χρήση πληροφοριών για την πρόγνωση κίνδυνου από τον HIV

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Διομαδική στρέβλωση στη χρήση πληροφοριών για την πρόγνωση κίνδυνου από τον HIV (EL)

Κορδούτης, Παναγιώτης Σ. (EL)

άρθρο (EL)

AIDS (Ασθένεια) -- Ελλάδα -- Πρόληψη (EL)
AIDS (Ασθένεια) (EL)
Σεξουαλική υγεία (EL)
AIDS (Disease) -- Greece -- Prevention (EN)
AIDS (Disease) (EN)
Sexual health (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 6) (τεύχ. 2) 195-212 (1999) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.