Κλίμακα Organizational Citizenship Behavior (Οργανωτική Συμπεριφορά σε σχέση με το Πλαίσιο) Μετάφραση και Προσαρμογή στην Ελληνική Γλώσσα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Κλίμακα Organizational Citizenship Behavior (Οργανωτική Συμπεριφορά σε σχέση με το Πλαίσιο) Μετάφραση και Προσαρμογή στην Ελληνική Γλώσσα (EL)

Δημητριάδου Διοδώρα (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Ελληνική γλώσσα (EL)
Ανθρώπινη συμπεριφορά (EL)
Ιδιωτικές εταιρείες (EL)
Οργανωσιακή συμπεριφορά (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.