Η Στρατηγική του Πύρρου, Βασιλιά της Ηπείρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Στρατηγική του Πύρρου, Βασιλιά της Ηπείρου (EL)
The Strategy of Pyrrhus, King of Epirus (EN)

Καραγιαννόπουλος,Πέτρος Δαμιανός,Κυριάκος (EL)

Κολιόπουλος,Κωνσταντίνος (EL)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (EL)
Παπασωτηρίου,Χαράλαμπος (EL)
Καραγιαννοπούλου,Χαρά (EL)

Πύρρος, στρατηγική, υψηλή στρατηγική, πόλεμος, Ήπειρος, Ρώμη, Μακεδονία, Σικελία, Καρχηδόνα, Ηράκλεια, Άσκλο, Πύρρειος νίκη, Βενεουεντός, επέκταση, συμμαχία, άμεση προσέγγιση, έμμεση προσέγγιση, αιφνιδιασμός, τριβή, διπλωματία, στρατιωτική στρατηγική, επιχειρησιακό επίπεδο, πεδίο μάχης, κέντρο βάρους, αποφασιστική μάχη, συγκέντρωση δυνάμεων, αποτυχία. (EL)
Pyrrhus, strategy, grand strategy, warfare, Epirus, Rome, Macedonia, Sicily, Carthage, Heraklea, Asculum, Pyrrhic victory, Benevento, expansion, direct approach, indirect approach, surprise attack, attrition, diplomacy, military strategy, operational level, field of battle, center of gravity, decisive battle, concentration of troops, failure. (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

2015 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.