Ο κύκλος ζωής τουριστικών προορισμών - Η περίπτωση της Κρήτης και της περιοχής ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης του Cavo Sidero

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Ο κύκλος ζωής τουριστικών προορισμών - Η περίπτωση της Κρήτης και της περιοχής ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης του Cavo Sidero

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (READER IN TOURISM AND LEISURE, NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY, NOTTINGHAM BUSINESS SCHOOL, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΣΑΡΤΑΣ, ΠΑΡΙΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

Στόχος της μελέτης περίπτωσης είναι να εξετάσει τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής που περνούν οι παράκτιοι τουριστικοί προορισμοί καθώς και το ρόλο που διαδραματίζουν διάφοροι εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες στην τελική διαμόρφωση ενός τουριστικού προορισμού, παίρνοντας ως παράδειγμα την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα τα επενδυτικά σχέδια για την κατασκευή Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στο Cavo Sidero της Σητείας, Κρήτης.
Η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει τον κύκλο ζωής των τουριστικών προορισμών και τις επιπτώσεις των μεγάλης κλίμακας επενδύσεων. Παίρνοντας ως παράδειγμα την περιοχή της Κρήτης, το Cavo Sidero, της Σητείας, η μελέτη διερευνάει τις πιθανές επιπτώσεις που προβλέπεται να έχει το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο στην οικονομία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον της περιοχής. Από τη συλλογή των δεδομένων είναι φανερό ότι η επένδυση έχει οδηγήσει σε μια σειρά από αντιμαχόμενα συμφέροντα και συγκρούσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Hypertext

κύκλος ζωής τουριστικών προορισμών, επιπτώσεις τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, Kρήτη, resort cycle of evolution, tourism impacts, integrated resorts, large scale investments, Crete

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2009-02-26T08:01:35Z
2013-12-13T12:30:22Z


Για τη μελέτη της συγκεκριμένης απαιτούνται περίπου 4 ώρες. (50 Σελίδες + 13 Εικόνες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)