Κατάλογος και Αξιοποίηση ασκήσεων C για self-study

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΚατάλογος και Αξιοποίηση ασκήσεων C για self-study

ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ – Σ.Ε.Π. ΠΛΣ 50, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΕΥΕΜ)
ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)

Οι ασκήσεις αυτές αποτελούν μια μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών ασκήσεων που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν του φοιτητές να εξελίξουν και να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους όσον αφορά τον προγραμματισμό σε μία κλασσική γλώσσα διαδικασιακού προγραμματισμού, όπως είναι η C. Είναι χωρισμένες σε εννέα κατηγορίες (φακέλους) ασκήσεων. Κάθε κατηγορία αναφέρεται σε ένα διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας προγραμματισμού C και περιέχει διάφορες ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι κατηγορίες είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε ο φοιτητής να πρέπει να έχει ολοκληρώσει κάθε κατηγορία ασκήσεων για να μπορέσει να προχωρήσει στην επόμενη (υπάρχει δηλαδή μια λογική συνέχεια μεταξύ των κατηγοριών / γνωστικών αντικειμένων). Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό: αντιμετωπίζει με επιτυχία την απουσία εκτενών και εκπαιδευτικού περιεχομένου παραδειγμάτων προγραμματισμού που υφίσταται στο βιβλίο των Kernighan και Ritchie και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για εγχειρίδιο χρήσης και όχι ως βιβλίο εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού C. Βοηθάει τους φοιτητές ώστε να φρεσκάρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά τον προγραμματισμό σε γλώσσα προγραμματισμού C εμπλουτίζοντας το υπάρχον υλικό με πολλά και αναλυτικά παραδείγματα προγραμματισμού σε γλώσσα C. Συνοδεύει και αναλύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις έννοιες που αναφέρονται στο βιβλίο των Kernighan και Ritchie. Η μελέτη του είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει ο φοιτητής σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να φρεσκάρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του όσον αφορά τον προγραμματισμό σε γλώσσα προγραμματισμού C. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να μπορέσει ο φοιτητής να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις προγραμματιστικές εργασίες της Θεματικής Ενότητας.
Oμάδα εκπαιδευτικών ασκήσεων που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν του φοιτητές να εξελίξουν και να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους όσον αφορά τον προγραμματισμό σε μία κλασσική γλώσσα διαδικασιακού προγραμματισμού, όπως είναι η C Xωρισμένες σε εννέα φακέλους ασκήσεων. Κάθε φάκελος αναφέρεται σε ένα διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας προγραμματισμού C και περιέχει διάφορες ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Hypertext

ασκήσεις προγραμματισμού, γλώσσα προγραμματισμού C, αυτοεκπαίδευση, programming exercises, C programming language, Self-Study


Greek

2008
2009-02-27T10:04:52Z
2013-12-13T11:28:16Z


Άσκηση 1-1: 30 λεπτά, Άσκηση 1-2: 30 λεπτά, Άσκηση 1-3: 30 λεπτά, Άσκηση 1-4: 30 λεπτά, Άσκηση 1-5: 30 λεπτά, Άσκηση 1-6: 30 λεπτά, Άσκηση 1-7: 30 λεπτά, Άσκηση 1-8: 30 λεπτά, Άσκηση 1-9: 30 λεπτά, Άσκηση 1-10: 30 λεπτά, Άσκηση 1-11: 30 λεπτά, Άσκηση 2-1: 20 λεπτά, Άσκηση 2-2: 20 λεπτά, Άσκηση 2-3: 20 λεπτά, Άσκηση 2-4: 20 λεπτά, Άσκηση 3-1: 30 λεπτά, Άσκηση 3-2: 30 λεπτά, Άσκηση 3-3: 30 λεπτά, Άσκηση 3-4: 30 λεπτά, Άσκηση 3-5: 30 λεπτά, Άσκηση 3-6: 30 λεπτά, Άσκηση 3-7: 30 λεπτά, Άσκηση 4-1: 20 λεπτά, Άσκηση 4-2: 20 λεπτά, Άσκηση 4-3: 20 λεπτά, Άσκηση 4-4: 20 λεπτά, Άσκηση 5-1: 30 λεπτά, Άσκηση 5-2: 30 λεπτά, Άσκηση 5-3: 30 λεπτά, Άσκηση 5-4: 30 λεπτά, Άσκηση 5-5: 30 λεπτά, Άσκηση 6-1: 40 λεπτά, Άσκηση 6-2: 40 λεπτά , Άσκηση 6-3: 40 λεπτά, Άσκηση 7-1: 30 λεπτά, Άσκηση 7-2: 30 λεπτά, Άσκηση 7-3: 30 λεπτά, Άσκηση 7-4: 30 λεπτά, Άσκηση 8-1: 50 λεπτά, Άσκηση 8-2: 50 λεπτά, Άσκηση 8-3: 50 λεπτά, Άσκηση 9-1: 60 λεπτά, Άσκηση 9-2: 60 λεπτά, Άσκηση 9-3: 60 λεπτά. (22 Σελίδες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)