Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα των Υπολογιστών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα των Υπολογιστών

ΚΙΤΣΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης που καλύπτεται στην ΠΛΣ 51. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. αποτελεί συμπληρωματικό υλικό για το βιβλίο που προτείνεται στη Θ.Ε.: Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των C. Hammacher, Z. Vranesic και S. Zaky.
Στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. αναπτύσσονται οι κατωτέρω ενότητες της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών: Βασικές έννοιες λειτουργίας υπολογιστών, Πολυεπεξεργαστές και Πολύ-Υπολογιστές, Μνήμη και διευθύνσεις, Εκτέλεση εντολών, Καταχωρητές, Προσπέλαση μνήμης και μεταφορά δεδομένων, Διακλάδωση, Παραδείγματα επεξεργαστών.

Hypertext

δομές διαύλου, λογισμικό, απόδοση, τρόποι διευθυνσιοδότησης, υπορουτίνες, αριθμητικές και λογικές εντολές, διακοπές, παγκόσμιος σειριακός δίαυλος, bus structure, software, performance, addressing modes, subroutines, arithmetic and logic instructions, interrupts, universal serial bus

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2008
2009-02-27T10:45:45Z
2013-12-13T11:28:45Z


Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 2 : 2 ώρες ασχολία ανά παράγραφο, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι 2 : 2 ώρες ασχολία ανά παράγραφο, Κεφάλαιο 3, Παράγραφοι 3 : 5 ώρες ασχολία ανά παράγραφο, Κεφάλαιο 4, Παράγραφοι 3 : 2 ώρες ασχολία ανά παράγραφο. (16 Σελίδες (Μισές) + 5 Εικόνες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)