Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Το Σύστημα της Μνήμης του Υπολογιστή, Αριθμητική Υπολογιστών, Βασική Μονάδα Επεξεργασίας, Διασωλήνωση (Pipelining)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Το Σύστημα της Μνήμης του Υπολογιστή, Αριθμητική Υπολογιστών, Βασική Μονάδα Επεξεργασίας, Διασωλήνωση (Pipelining)

Σκλάβος, Νικόλαος

Κουφοπαύλου, Οδυσσέας
Σκοδράς, Αθανάσιος

Το παρών Ε.Δ.Υ. έχει ως απώτερο σκοπό και στόχο να υποστηρίξει την διδασκαλία της θεματικής ενότητας ΠΛΣ 51. Συγκεκριμένα στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις συγκεκριμένες θεματικές παραγράφους της ύλης, που καλύπτουν την προαναφερθείσα θεματική ενότητα. Το Ε.Δ.Υ. έρχεται να συμπληρώσει : Tο σύγγραμμα της ενότητας: C. Hammacher, Z. Vranesic, S. Zaky, “Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, ISBN 960-458-000-0. To ήδη υπάρχον Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό συνοπτικής θεωρίας με την μορφή υπερκειμένου και των αντίστοιχων ασκήσεων. Τέλος, η μελέτη του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. υποστηρίζει το φοιτητή και βελτιώνει την διδασκαλία και την γνώση που προσφέρεται μέσω των πηγών του ΕΑΠ που αναφέρονται παραπάνω αναλύοντας με λεπτομέρεια τις θεματικές ενότητες : Το Σύστημα Μνήμης του Υπολογιστή, Αριθμητική Υπολογιστών, Βασική Μονάδα Επεξεργασίας, Διασωλήνωση.
Το παρόν ΕΔΥ αναφέρεται στην Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών και συγκεκριμένα στις θεματικές ενότητες του συστήματος μνήμης του υπολογιστή, στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων ενός υπολογιστικού συστήματος, στην βασική μονάδα επεξεργασίας ενός υπολογιστή, στα στοιχεία από τα οποία η τελευταία αποτελείται και τέλος στις τεχνικές/μεθόδους διασωλήνωσης.

Hypertext

Asynchronous DRAM
Μονάδα ελέγχου
Μνήμες υπολογιστών
Αριθμητικές πράξεις
Cache memory
Memory
Synchronous DRAM
Λανθάνουσα μνήμη
Διασωλήνωση
Βασική μονάδα επεξεργασίας
Αριθμητική και λογική μονάδα
Main memory
Καταχωρητές
Κύρια μνήμη
Σύγχρονες μνήμες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2009-02-27T11:03:25Z
2013-12-13T11:28:57Z


Για την ενότητα «Το Σύστημα Μνήμης του Υπολογιστή», παράγραφοι 1 έως και 5 του Ε.Δ.Υ. εκτιμάται ότι απαιτούνται 3 ώρες μελέτης ανά παράγραφο. Για την ενότητα «Αριθμητική Υπολογιστών», παράγραφοι 6 έως και 10 του Ε.Δ.Υ. εκτιμάται ότι απαιτούνται 3 ώρες μελέτης ανά παράγραφο. Για την ενότητα «Βασική Μονάδα Επεξεργασίας», παράγραφοι 10 έως και 13 του Ε.Δ.Υ. εκτιμάται ότι απαιτούνται 3 ώρες μελέτης ανά παράγραφο. Για την ενότητα «Διασωλήνωση (Pipelining)», παράγραφοι 14 έως και 15 του Ε.Δ.Υ. εκτιμάται ότι απαιτούνται 3 ώρες μελέτης ανά παράγραφο. (14 Σελίδες + 10 Εικόνες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)