Εισαγωγή στη Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΕισαγωγή στη Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

Στόχος του υλικού αυτού είναι να δώσει στον φοιτητή μια γρηγορότερη κατανόηση της θεωρίας της Ψηφιακής Λογικής Σχεδίασης. Στοχεύει επίσης να κάνει πιο εύκολη την κατανόηση τόσο των βασικών εννοιών όσο και άλλων προχωρημένων θεμάτων αφού περιέχει πολλά παραδείγματα που αναλύουν σε μεγάλο βάθος τη θεωρία. Έχει γίνει προσπάθεια να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα σημεία που ενδιαφέρουν περισσότερο έναν σχεδιαστή ψηφιακών συστημάτων, χωρίς να αναλώνεται σε όλα τα κομμάτια της πραγματικά μεγάλης ενότητας της Ψηφιακής λογικής. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομο με την έννοια ότι κάθε σπουδαστής μπορεί να κάνει μία πολύ καλή αρχή στον τομέα της ψηφιακής σχεδίασης χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό. Δεν απευθύνεται δηλαδή μόνο σε φοιτητές που ήδη γνωρίζουν τις βασικές αρχές της περιοχής αυτής.
Το κείμενο πραγματεύεται θέματα που αφορούν στη Ψηφιακή λογική που είναι βασισμένη στο δυαδικό σύστημα. Αφού γίνεται εισαγωγή στο δυαδικό σύστημα, περιγράφουμε την τεχνική σχεδιασμού συστήματος με ή χωρίς μνήμη. Μελετώνται μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία (αθροιστές, καταχωρητές, Flip-Flop, απαριθμητές κ.τ.λ.) τα οποία συνδυάζονται με σκοπό τη δημιουργία πιο πολύπλοκων κυκλωμάτων.

Hypertext

ψηφιακή λογική, δυαδικό σύστημα, άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, πίνακας αληθείας, ελαχιστόροι και μεγιστόροι λογικής συνάρτησης, χάρτης Karnaugh, καταχωρητές, Flip-Flop, συνδυαστικά κυκλώματα, σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, καταχωρητές ολίσθησης, απαριθμητές, digital logic, binary system, algebra Boole, logic gates, truth table, minterms and maxterms of a logic function, Karnaugh map, registers, Flip-Flop, combinational systems, synchronous sequential systems, asynchronous sequential systems, shift registers, counters


Greek

2008
2009-02-27T11:12:29Z
2013-12-13T11:28:37Z


Ο χρόνος ανάγνωσης του υλικού είναι ένα θέμα τελείως υποκειμενικό και καλό θα είναι ο φοιτητής να θεωρήσει ότι πλέον είναι γνώστης του αντικειμένου όταν μπορεί να σχεδιάζει με σχετική ευκολία οποιοδήποτε συνδυαστικό και ακολουθιακό σύστημα. Προτείνεται σε κάθε φοιτητή να λύσει όσο το δυνατόν περισσότερες ασκήσεις του βιβλίου για να εξοικειωθεί και να αποκτήσει μία σχετική εμπειρία πάνω στον τομέα αυτό. Απαιτείται κατά μέσο όρο 6 ώρες / ανά θέμα (σύνολο 36 ώρες) ενασχόληση προκειμένου να αναγνωστεί με λεπτομέρεια το υλικό, να ανατρέξετε στην βιβλιογραφία και να διαβάσετε επικουρικά προς το παρών υλικό, επεξηγήσεις και παραδείγματα. Περίπου 2 ώρες / ανά θέμα απαιτούνται για επίλυση ασκήσεων. (25 Σελίδες + 42 Εικόνες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)