Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα των Υπολογιστών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα των Υπολογιστών

ΚΙΤΣΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με συγκεκριμένες ενότητες της ύλης που καλύπτεται στην ΠΛΣ 51. Το συγκεκριμένο Ε.Δ.Υ. αποτελεί συμπληρωματικό υλικό για το βιβλίο που προτείνεται στη Θ.Ε.: Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των C. Hammacher, Z. Vranesic και S. Zaky.
Στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ε.Δ.Υ. αναπτύσσονται οι κατωτέρω ενότητες της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών: Βασικές έννοιες λειτουργίας υπολογιστών, Πολυεπεξεργαστές και Πολύ-Υπολογιστές, Μνήμη και διευθύνσεις, Εκτέλεση εντολών, Καταχωρητές, Προσπέλαση μνήμης και μεταφορά δεδομένων, Διακλάδωση, Παραδείγματα επεξεργαστών.

Other

δομές διαύλου, λογισμικό, απόδοση, τρόποι διευθυνσιοδότησης, υπορουτίνες, αριθμητικές και λογικές εντολές, διακοπές, παγκόσμιος σειριακός δίαυλος, bus structure, software, performance, addressing modes, subroutines, arithmetic and logic instructions, interrupts, universal serial bus

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2013-12-13T11:28:56Z
2009-03-03T07:41:41Z


Κεφάλαιο 1, Άσκηση 1: 1 ώρα, Κεφάλαιο 2, Άσκηση 2: 1.5 ώρα, Άσκηση 3: 1 ώρα, Κεφάλαιο 3, Άσκηση 4: 1 ώρα, Άσκηση 5: 1.5 ώρα, Κεφάλαιο 4, Άσκηση 8: 1 ώρα, Άσκηση 9: 1.5 ώρα, Άσκηση 10: 1.5 ώρα. (10 Ασκήσεις)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)