Μεθοδολογία ICONIX, Θεωρία και Πράξη: Ασκήσεις λογισμικού

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΜεθοδολογία ICONIX, Θεωρία και Πράξη: Ασκήσεις λογισμικού

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΒΑΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΠΑΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)

Ο φοιτητής θα κατανοήσει το σύνολο των μοντέλων UML και τα βασικά βήματα ανάλυσης και σχεδιασμού της μεθοδολογίας ICONIX μέσα από εξάσκηση και εφαρμογή. Θα πετύχει την εξοικείωση της μεθοδολογίας με την κατ’ ιδίαν εφαρμογή και ανάπτυξη. Θα μελετήσει υποδείξεις σωστής εφαρμογής σε θέματα συντακτικά, σημασιολογικά και φιλοσοφίας της μεθοδολογίας. Στο υπάρχον συμπληρώνει την θεβριτική εικόνα της μεθοδολογίας και των αντίστοιχων μοντέλων UML σε μορφή ασκήσεων προκειμένου να ε εξασκηθεί ο ίδιος ο αναγνώστης στην μεθοδολογία ICONIX. Παρουσιάζει το σκεπτικό της μεθοδολογίας μέσα από ασκήσεις λογισμικού στη απλούστερη δυνατή μορφή και υπό μορφή διάλεξης. Αυτό επιτυγχάνεται με τέσσερις κατηγορίες ασκήσεων: ασκήσεις ελεύθερης ανάπτυξης ώστε να επιτευχθεί αρχική εξοικείωση με την ICONIX, ασκήσεις ελεγχόμενης ανάπτυξης – μετάβασης ώστε να γίνει υπόδειξη σωστής εφαρμογής της μεθοδολογίας, ασκήσεις στις οποίες δίνεται έμφαση στα λάθη κατά την εφαρμογή, ασκήσεις στις οποίες πλέον ο μελετητής μπορεί να εφαρμόσει ολοκληρωμένο παράδειγμα ICONIX με ορθά βήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εμπειρία ανάπτυξης. Συνοδεύει την ενδεικτική βιβλιογραφία. Ο φοιτητής πρέπει να το μελετήσει επειδή μέσα σε 500 περίπου λεπτά αναλύεται με απλή μορφή η μεθοδολογία και τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα UML μέσα από ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας και webcasts.
Στο παρόν υλικό γίνεται εξάσκηση στην καλή εφαρμογή της αντικειμενοστρεφούς μεθοδολογίας ανάπτυξης λογισμικού ICONIX, με παράλληλο στόχο την εξοικείωση του μελετητή σε εργαλεία που υποστηρίζουν μεθοδολογία αυτή.

Other

ICONIX, αντικειμενοστρεφής μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού, ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης, ICONIX, object oriented software methodology, unified modelling language, UML


Greek

2008
2009-03-03T08:04:42Z
2013-12-13T11:31:10Z


Το όλο υλικό απαιτεί περίπου 500 με 1000 λεπτά (μέγιστο) μελέτης. (8 Ασκήσεις)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)