Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού : Διαχείριση ΚΜΕ και Μνήμης, Συγχρονισμός

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareVideo (EN)

2008 (EN)
Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού : Διαχείριση ΚΜΕ και Μνήμης, Συγχρονισμός

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)

ΒΑΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π., ΕΑΠ)
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

Στο παρόν υλικό υπερκειμένου και συνοδευτικών ασκήσεων μελετάται η εφαρμογή σε Λειτουργικά Συστήματα τεχνικών δρομολόγησης διεργασιών, προγραμματισμού σε κέλυφος, εγκατάστασης Λειτουργικού Συστήματος Linux με στόχο την βελτίωση της επίδοσης του συστήματος. Ο κύριος στόχος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών σχεδίασης, εγκατάστασης και αξιοποίησης Λειτουργικών συστημάτων.
Ο φοιτητής θα κατανοήσει ότι ένα λειτουργικό σύστημα αποτελεί τον βασικό ρυθμιστή ενός υπολογιστικού συστήματος και θα εμπεδώσει τους τρόπους και τις διαδικασίες εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος με χρήση προγραμματισμού για το κέλυφος και χρονοδρομολόγησης διεργασιών. Στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό δίνεται έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και υπάρχει εύρος ασκήσεων με έμφαση στα κυριότερα αντικείμενα εγκατάστασης, προγραμματισμού και δρομολόγησης διεργασιών. Παρουσιάζει ένα σύνολο συνεκτικών ασκήσεων που σταδιακά βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσεις τις διαδικασίες εγκατάστασης, δρομολόγησης και προγραμματισμού κελύφους στο λειτουργικό σύστημα Linux, το οποίο αποτελεί μια δημοφιλή «πλατφόρμα» για εξάσκηση με δεδομένο ότι αποτελεί λογισμικό ανοικτού κώδικα. Συνοδεύει και αναλύει σε μεγαλύτερο βάθος τα κεφάλαια Εγκατάστασης, Διαχείρισης ΚΜΕ (διαδικασίες δρομολόγησης) και προγραμματισμού στο κέλυφος. Θα πρέπει να το μελετήσει επειδή δείχνει πως ένα λειτουργικό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί, και να εκτελέσει κάποιος κώδικα για κέλυφος καθώς και να εκτελέσει διαδικασίες χρονοδρομολόγησης.

Webcast

διεργασίες, χρονο-δρομολόγηση, διαχείριση ΚΜΕ, λειτουργικό σύστημα, process, scheduling, CPU management, Linux operating system


Greek

2008
2009-03-03T09:06:23Z
2013-12-13T11:30:33Z


Η παρακολούθηση του μαγνητοσκοπημένου υλικού απαιτεί 1 ώρα και 11 λεπτά και χρειάζεται ο φοιτητής να κρατά σημειώσεις για την καλύτερη παρακολούθηση του υλικού. (1 Ώρα)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)