Αντιγραφή του γενετικού υλικού κυτταρικών οργανισμών - Μεταγραφή του γενετικού υλικού των ζωντανών οργανισμών - Μετάφραση της γενετικής πληροφορίας-βιοσύνθεση των πρωτεϊνών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareVideo (EN)

2008 (EN)
Αντιγραφή του γενετικού υλικού κυτταρικών οργανισμών - Μεταγραφή του γενετικού υλικού των ζωντανών οργανισμών - Μετάφραση της γενετικής πληροφορίας-βιοσύνθεση των πρωτεϊνών

Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος
Μπαλάτσος, Νικόλαος

Σιδέρης, Διαμαντής
Παπαπετρόπουλος, Αντρέας
Τζαμαρίας, Σπύρος

Το συγκεκριμένο ΕΔΥ εισάγει το φοιτητή στις θεμελιώδεις διεργασίες της αναπαραγωγής του γενετικού υλικού των οργανισμών (αντιγραφή), της μεταγραφής του γενετικού υλικού (κυρίως του DNA σε RNA) και στη μετάφραση του γενετικού υλικού, τη σύνθεση δηλαδή των πρωτεϊνών βάσει της κωδικοποιημένης πληροφορίας του αγγελιοφόρου RNA.
Το ΕΔΥ θα βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει μια πιο σφαιρική και πρόσφατη εικόνα για τρείς βασικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο κύτταρο και είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την αναπαραγωγή του. Συμπληρώνει το υπάρχον διδακτικό υλικό (Μοριακή Βιολογία, Τόμος Γ’ «Δομή και λειτουργία του κυττάρου», Ι.Γ. Γεωργάτσος) με περισσότερες εξηγήσεις και νεότερες ανακαλύψεις που είτε δεν περιλαμβάνονται είτε δεν περιλαμβάνονται. Βελτιώνει το υπάρχον διδακτικό υλικό με την παροχή και παρουσίαση περισσοτέρων εικόνων-διαφανειών και των επεξηγήσεών τους κάτι που καθιστά τη διδασκαλία και την διαδικασία της μάθησης πιο ελκυστική από ότι ένα βιβλίο από μόνο του. Επί παραδείγματι, παρουσιάζονται πολύ σύντομα πειραματικά αποτελέσματα που έδειξαν την ημισυντηρητική φύση του μηχανισμού της αντιγραφής του DNA, περιγράφεται αναλυτικότερα με τη βοήθεια αρκετών σχημάτων η ωρίμανση του πρώιμου RNA σε mRNA και οι μέτα-μεταγραφικές τροποποιήσεις του RNA, εισάγεται η έννοια της μοριακής απομίμησης παραγόντων που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών. Τονίζονται ορισμένα σημεία που λόγω της έκτασης ενός βιβλίου δεν μπορούν να αναλυθούν σε περισσότερο βάθος. Για τους παραπάνω λόγους ο φοιτητής πρέπει να μελετήσει παράλληλα με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και το παρεχόμενο ΕΔΥ, ώστε να αποκτήσει, όπως προαναφέρθηκε, πιο πλήρη και σύγχρονη εικόνα των διεργασιών που περιγράφονται.

Webcast

Tελομερή
Έναρξη της αντιγραφής
Termination of replication
DNA replication
Τερματισμός της αντιγραφής
Ημισυντηρητικός μηχανισμός αντιγραφής
Επιμήκυνση της διπλής έλικας
Semi-conservative mechanism of replication
Πολυμεράσες του DNA
DNA polymerases
Initiation of replication
Αντιγραφή DNA
Elongation


Greek

2008
2013-12-13T13:21:55Z
2009-03-04T07:11:45Z


Τα τμήματα του ΕΔΥ έχουν χρονική διάρκεια 8-12 λεπτά, και ένα μόνο τμήμα έχει διάρκεια 20 λεπτά. Ως εκ τούτου, μια εκτίμηση του χρόνου μελέτης του ΕΔΥ που σχετίζεται με ένα κεφάλαιο του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού θα είναι από 2-4 ώρες. Ο χρόνος αυτός περιλαμβάνει κατ’ εκτίμηση το χρόνο της παρουσίασης και τη σύνδεση με το αντίστοιχο τμήμα του κεφαλαίου του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού. (1 Ώρα + 10 Λεπτά)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)