Βιομόρια – Μεταλλάξεις - Νουκλεϊνικά Οξέα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareVideo (EN)

2008 (EN)
Βιομόρια – Μεταλλάξεις - Νουκλεϊνικά Οξέα

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ31)

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Βιομόρια: Παρουσιάζεται γενική εισαγωγή των βιολογικών πολυμερών και των δομικών τους συστατικών. - Μεταλλάξεις: Ανάλυση των μηχανισμών δημιουργίας και επιδιόρθωσης των μεταλλάξεων. - Νουκλεϊνικά Οξέα: Παρουσιάζεται η δομή των νουκλεϊνικών οξέων, η πορεία βιοσύνθεσης των νουκλεοτιδίων, όσο και η ρύθμιση της βιοσύνθεσης.
Βιομόρια: Κατανόηση της δομής και του βιολογικού ρόλου των βιοπολυμερών. Στο εκπαιδευτικό υλικό δεν υπάρχει η εισαγωγική αυτή ενότητα σε ενιαίο κεφάλαιο. Βοηθά της κατανόηση της δομής των βιοπολυμερών και της λειτουργίας τους. Αναλύει τα παραπάνω με λεπτομέρεια. Ο φοιτητής θα πρέπει να το μελετήσει για την καλύτερη κατανόηση των κεφαλαίων 1,2,4, 5,6 του Β΄ Τόμου (Βιοχημεία). - Μεταλλάξεις: Κατανόηση της μοριακής βάσης των μεταλλάξεων και των μηχανισμών επιδιόρθωσης. Βοηθά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών δημιουργίας των μεταλλάξεων, όπως και των μηχανισμών επιδιόρθωσης του γενετικού κώδικα. - Νουκλεϊνικά Οξέα: Κατανόηση της δομής νουκλεϊνικών οξέων και της πορείας βιοσύνθεσης και ρύθμισης της βιοσύνθεσης των νουκλεοτιδίων. Βοηθά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών βιοσύνθεσης του DNA και του RNA, της δομής των νουκλεϊνικών οξέων. Αναλύει τα παραπάνω με λεπτομέρεια.

Webcast

Βιομόρια: πρωτεΐνες , υδατάνθρακες, λιπίδια, DNA, RNA, nucleotides, proteins, carbohydrates, lipids - Μεταλλάξεις: μεταλλάξεις, DNA, μεταλλαξογένεση, επιδιορθωτικοί μηχανισμοί, καρκίνος, ογκογονίδια, mutations, DNA, molecular basis of mutations, mutation repair mechanisms, cancer, oncogenes - Νουκλεϊνικά Οξέα: DNA, RNA, πουρίνες , πυριμιδίνες, νουκλεοτίδια, ρύθμιση βιοσύνθεσης, DNA, RNA, purines pyrimidines, nucleotides. acids, biosynthesis regulation


Greek

2013-12-13T13:22:23Z
2008
2009-03-04T07:22:57Z


Βιομόρια: Προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ 6 ώρες. - Μεταλλάξεις: Προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ 8 ώρες. - Νουκλεϊνικά Οξέα: Προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ 4 ώρες. (2 Ώρες + 39 Λεπτά)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)