Εισαγωγή στην Ειδική και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΕισαγωγή στην Ειδική και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΕΚΕΦΕ, «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)

Μετά την μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής: Θα έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες ειδικής και γενικής σχετικότητας όπως τις έννοιες του 4-διαστατου χωρόχρονου, της μετρικής, των 4-διανυσμάτων, των τανυστών κλπ και θα μπορεί να λύνει τις εξισώσεις Einstein για απλά συστήματα (σφαιρική συμμετρία, χωρική ομοιογένεια) και να περιγράφει το φυσικό περιεχόμενο των λύσεων, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους υπερσυνδέσμους του υλικού για να ανατρέχει άμεσα σε όποιο σημείο επιθυμεί προκειμένου να διευκρινίσει θέματα που απαιτούνται για την λύση προβλημάτων Ειδικής και Γενικής Σχετικότητας. Το παρόν υπερκείμενο επεκτείνεται θεματικά και εμβαθύνει σε σημαντικά θέματα που είτε καλύπτονται επιφανειακά είτε καθόλου από το έντυπο υλικό. Τέτοια θέματα είναι η απόδειξη των εξισώσεων Friedmann απο τις εξισώσεις Einstein, η λύση των εξισώσεων Einstein για απλά συστήματα, η μελέτη του τανυστή ενέργειας και ορμής κλπ. Τα σημαντικά αυτά θέματα αν και συνήθως απαιτούν προχωρημένο μαθηματικό υπόβαθρο, εδώ παρουσιάζονται με απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο με την ελάχιστη δυνατή χρήση προχωρημένων μαθηματικών εννοιών. Ακόμα, το γραφικό περιβάλλον του υπερκειμένου με χρήση πολλών υπερσυνδέσμων προς το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό του υλικού, αποτελεί ένα ελκυστικό και λειτουργικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την μελέτη και προτρέπει προς αναζήτηση περαιτέρω γνώσης.
Το παρόν υπερκείμενο αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική εισαγωγή στην Ειδική και στην Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και στην Κοσμολογία (απόδειξη εξισώσεων Friedmann απο εξισώσεις Einstein). Το απαιτούμενο μαθηματικό υπόβαθρο είναι σχετικά χαμηλό (διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός) αλλά οι έννοιες που εισάγωνται απλό και κατανοητό τρόπο είναι μη τετριμμένες και περιλαμβάνουν, τανυστές, 4-διανύσματα, σχετικιστική ηλεκτροδυναμική, τανυστή ενέργειας και ορμής, εξισώσεις Einstein, τανυστες Riemman και Ricci, λύση Schwarchild εξισώσεων Einstein, απόδειξη εξισώσεων Friedmann κλπ.

Hypertext

ειδική σχετικότητα, γενική σχετικότητα, κοσμολογία, πειραμα Michelson Morley, μετασχηματισμοί Lorentz, αρχή της ισοδυναμίας, βαρύτητα, καμπύλωση του χώρου, εξισώσεις Einstein, λύση Schwarchild, εξισώσεις Friedmann, συστολή μήκους, διαστολή χρόνου, μετρική, 4-διανύσμάτα και τανυστής, μετρική Minkowski, σχετικιστικό φαινόμενο Doppler, εξισώσεις, Maxwell, τανυστής ενέργειας και ορμής, βαρυτική ερυθρή μετατόπιση, καμπύλωση του φωτός, συναλλοίωτη παράγωγος, τανυστής Riemann, γεωδαισιακή, απειρισμοί της γεωμετρίας (μοναδικότητες), κβαντική ακτινοβολία Hawking, μετρική Robertson-Walker, special relativity, general relativity, cosmology, Michelson-Morley experiment, Lorentz transformations, equivalence principle, gravity, curvature of space, Einstein equations, Schwarchild spacetime, Friedmann equations, length contraction, time dilation, metric, 4-vector, tensor, Minkowski metric, relativistic Doppler effect, Maxwell equations, energy momentum tensor, gravitational redshift, bending of light, covariant derivative, Riemann tensor, geodesic, singularity, Hawking radiation, Robertson-Walker metric


Greek

2008
2013-12-13T13:30:35Z
2009-03-04T08:33:41Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 6-7 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνονται δύο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις). Κάθε ένα από τα 12 κεφάλαια απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 5 ώρες μελέτης περιλαμβανομένου και του χρόνου για επίλυση προβλημάτων. (98 Σελίδες + 22 Εικόνες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)