Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την Θεματική Ενότητα 'Κβαντική Φυσική' ΦΥΕ 40

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την Θεματική Ενότητα 'Κβαντική Φυσική' ΦΥΕ 40

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΜΠΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΕΚΕΦΕ, «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)

Αυτοαξιολόγηση φοιτητών με στόχο τον εντοπισμό των ελλείψεων και των αδυναμιών στην μελέτη της Κβαντικής Φυσικής στην ΦΥΕ 40. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν με μελέτη των λεπτομερών λύσεων που παρέχονται μαζί με το παρόν υλικό αλλά και με επαναλήψεις και λύσεις άλλων παρεμφερών ασκήσεων απο τον έντυπο υλικό. Συμπλήρωση των γνώσεων μέσω των λύσεων προβλημάτων όπου δίνεται έμφαση σε ορισμένα θεωρητικά θέματα που δεν καλύπτονται με τόση λεπτομέρεια από το έντυπο υλικό. Για παράδειγμα σε ορισμένες ερωτήσεις δίνεται καλύτερη εποπτική εικόνα των κυματοσυναρτήσεων βασικών συστημάτων και εικονογραφείται η χρονική εξέλιξη του πραγματικού και του φανταστικού μέρους τους. Βελτίωση του τρόπου αφομοίωσης της ύλης της κβαντικής φυσικής με χρήση ερωτήσεων απαντήσεων σε περιβάλλον αλληλεπιδραστικό που δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατα την διαδικασία της μάθησης.
Με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του παρόντος ΕΔΥ δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αυτοαξιολογηθούν στα θέματα κβαντικής φυσικής που καλύπτονται στην ΘΕ ΦΥΕ 40 του ΕΑΠ. Καλύπτονται οι ενότητες Βασικές Αρχές Κβαντομηχανικής, Πηγάδια Δυναμικού, Αρμονικός Ταλαντωτής, Spin - Διακριτά Συστήματα, Άτομο Υδρογόνου.

Multiple choice questions

φράγμα δυναμικού, κυματοσυνάρτηση, αρμονικός ταλαντωτής, ατομο υδρογόνου, σφαιρικές αρμονικές, στροφορμή, διατήρηση πιθανότητας, μεταθέτης τελεστών, σταθερά κανονικοποίησης, Πιθανότητα, ιδιοκαταστάσεις, ιδιοτιμές, εξίσωση Schrodinger, ιδιοδιανύσματα, πηγάδι δυναμικού, κατανομή πιθανότητας, Χαμιλτονιανή, Ιδιοκαταστάσεις, ρεύμα πιθανότητας, συντελεστής διέλευσης, τελεστές δημιουργίας-καταστροφής, αναμενόμενη τιμή, spin, μήκος κύματος de Broglie, αναπαράσταση τελεστή, potential barrier, wavefunction, harmonic oscillator, hydrogen atom, spherical harmonics, angular momentum, probability conservation, commutator, normalization constant, probability, eigenstate, eigenvalue, Schrodinger equation, eigenvector, square well potential, Hamiltonian, spin, probability current

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2013-12-13T13:30:52Z
2009-03-04T08:45:11Z


Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να γίνει είτε ολοκληρώνοντας κάθε φορά ένα από τα quiz που προτείνονται στο αριστερό πλαίσιο, είτε ολοκληρώνοντας μέρος από το quiz κάθε φορά χρησιμοποιώντας την δυνατότητα ενδιάμεσης βαθμολόγησης που παρέχεται. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση ενός από τα quiz είναι περίπου 2 ώρες. (86 Ερωτήσεις)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)