Ανθρωπολογικές Αναγνώσεις της Νεοτερικότητας: Καρλ Πολάνυι

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΑνθρωπολογικές Αναγνώσεις της Νεοτερικότητας: Καρλ Πολάνυι

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται να αναδειχθεί η συμβολή του Καρλ Πολάνυι στην ιστορική και ανθρωπολογική διερεύνηση της συγκρότησης του οικονομικού φαινομένου στο Δυτικό κόσμο. Αναλύεται η διαδικασία διαμόρφωσης της έννοιας της οικονομίας της αγοράς και ο τρόπος με τον οποίο αυτή σημάδεψε την πορεία της νεοτερικότητας στον Δυτικό κόσμο. Τέλος αναδεικνύεται η συμβολή των αναλυτικών εργαλείων της οικονομικής ανθρωπολογίας στη διερεύνηση και εξέταση της πορείας αυτής καθώς και ο τρόπος που ο Πολάνυι τα ενσωμάτωσε στο σημαντικό αυτό για την κοινωνική επιστήμη εγχείρημα.
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση και ανάλυση της άποψης του Καρλ Πολάνυι για την οικονομία της αγοράς, όπως αυτή η οπτική διαμορφώθηκε μέσα από την οπτική της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε, στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του Καρλ Πολάνυι, τα συστατικά μέρη της νεοφιλελεύθερης θεωρίας και οικονομίας, την ανθρωπολογική προσέγγιση της έννοιας του οικονομικού στη Δυτική κοινωνία, τις ιστορικές παραμέτρους μετάβασης στην οικονομία της αγοράς ως τμήμα της νεοτερικότητας, την επανανακάλυψη του Πολάνυι από τη σύγχρονη κοινωνική επιστήμη, τη συμβολή της κοινωνικής ανθρωπολογίας στις κοινωνικές επιστήμες.

Hypertext

κοινωνία της αγοράς, νεοφιλελευθερισμός, αυτορρυθμιζόμενη αγορά, οικονομική ανθρωπολογία, laissez-faire, κοινωνικός μετασχηματισμός, market society, neoliberalism, self-regulated market, economic anthropology, laissez-faire, social transformation


Greek

2008
2009-03-05T10:08:00Z
2013-12-13T11:22:02Z


Για το τμήμα αυτό του Ε.Δ.Υ. απαιτείται μία εβδομάδα προσεκτικής μελέτης. (28 Σελίδες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)