Στρατηγικές στο τοπίο των πολιτιστικών οργανισμών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Στρατηγικές στο τοπίο των πολιτιστικών οργανισμών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης

ΖΟΥΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ (ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ «INFO-COMMUNICATION RESEARCH SOCIETY»)

ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη του 1ου κεφαλαίου (ΕΔΥ), θα πρέπει να μπορείτε να: Διατυπώνετε τον ορισμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών. Περιγράφετε το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για την ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών. Αναγνωρίζετε τη σημασία της στρατηγικής για την ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών. Αναφέρεστε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στρατηγικής των πολιτιστικών οργανισμών. Το κεφαλαίου 1 προσεγγίζει τη στρατηγική των πολιτιστικών οργανισμών διευρύνοντας το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της ΔΠΜ 51 ως προς: την έννοια της στρατηγικής, τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού για τους πολιτιστικούς οργανισμούς, την ανάπτυξη του στρατηγικού προγραμματισμού για τους πολιτιστικούς οργανισμούς, την πρακτική προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών οργανισμών, με την παράθεση συγκεκριμένων περιπτώσεων στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού για την ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών. Το κεφαλαίο 1 συμβάλλει στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της ανάπτυξης στρατηγικής για τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Επισημαίνει συγκεκριμένες περιπτώσεις στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών οργανισμών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Επίσης, αναλύει διεξοδικά την έννοια της στρατηγικής των πολιτιστικών οργανισμών. Η μελέτη του 1ου κεφαλαίου συμβάλλει στο να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί, να διακρίνει και να χρησιμοποιεί ο φοιτητής / φοιτήτρια τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών οργανισμών στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
Στο 1ο κεφάλαιο εξετάζονται και αναλύονται η έννοια της στρατηγικής, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και τα σταδία ανάπτυξης της στρατηγικής στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Επίσης, αναφέρονται ενδεικτικές περιπτώσεις μελέτης στρατηγικής σε πολιτιστικούς οργανισμούς στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.

Hypertext

στρατηγική, πολιτιστικός οργανισμός, στρατηγικός σχεδιασμός πολιτιστικών οργανισμών, κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης, strategy, cultural organization, strategic planning in cultural organizations, information and knowledge society

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2009-03-06T07:09:21Z
2013-12-13T11:18:58Z


Ο χρόνος μελέτης για το κεφάλαιο 1 είναι περίπου δύο με τρεις εβδομάδες. (24 Σελίδες + 3 Εικόνες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)