Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική

ΠΛΑΓΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ Π.Κ.Π.Ε., Σ.Ε.Π. ΔΕΟ 24 ΕΑΠ)

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
ΛΑΔΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΝΤΑΛΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Το συγκεκριμένο ΕΔΥ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής αναπτύχθηκε στις ενότητες: Βασικές έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και της Δημόσιας Πολιτικής: Ο Δημόσιος Τομέας, Δημόσια Πολιτική: Έννοια, Κατηγορίες και Στάδια, Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση - Οργανώνοντας τις Θεωρίες της Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής: Ταξινόμηση των Θεωρητικών Προσεγγίσεων ανάλογα με το Επιστημονικό Πεδίο Προέλευσης, Ταξινόμηση με βάση την Πολιτισμική Θεωρία, Η Θεωρία της Ιεραρχίας, Η Θεωρία του Ατομικισμού, Η Θεωρία της Ισότητας, Προσεγγίσεις των Δικτύων - Ο Κύκλος της Δημόσιας Πολιτικής: Συγκρότηση Κυβερνητικής Ατζέντας, Διαμόρφωση Πολιτικής, Εφαρμογή Δημόσιας Πολιτικής, Αξιολόγηση Πολιτικής, Εργαλεία Πολιτικής, Προκλήσεις και Τάσεις στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική, Βασικές Αξίες Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Μεταρρυθμιστικές Τάσεις, Πρακτικές Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων - Εξωγενείς Παράγοντες των Μεταρρυθμίσεων Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής: Εξευρωπαϊσμός και Αλλαγές Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής. Του Βιβλίου των Λαδή Στέλλα, Νταλάκου Βασιλική, «Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική».
Στόχος του ΕΔΥ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, που εκπονήθηκε στη βάση του βιβλίου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», των Λαδή Στέλλα και Νταλάκου Βασιλική, είναι ο φοιτητής να δοκιμάσει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από τη μελέτη του σχετικού συγγράμματος και να κάνει σαφέστερα σημεία, που πιθανά να έχουν μείνει κενά από την μελέτη αυτή.

Multiple choice questions

δημόσιος τομέας, δημόσια πολιτική, διανεμητική και αναδιανεμητική πολιτική, ρυθμιστική και αυτορυθμιστική πολιτική, δημόσια και ιδιωτικά αγαθά, γραφειοκρατία – ιεραρχική διοίκηση, κυβέρνηση, διακυβέρνηση, δίκτυο πολιτικής, ρυθμιστική ικανότητα της αγοράς, ισότητα, κοινοτισμός – συμμετοχική οργάνωση, φαταλισμός, ιεραρχία, γραφειοκρατία, διοικητικό κράτος, ατομικισμός, δημόσια επιλογή, κυβερνητική ατζέντα, συστημική ή δημόσια ατζέντα, θεσμική ή επίσημη ατζέντα, διαμόρφωση πολιτικής, εφαρμογή πολιτικής, εργαλεία πολιτικής, ρυθμιστικά εργαλεία, οικονομικά εργαλεία, επικοινωνιακά εργαλεία, αξιολόγηση πολιτικής, εκροές πολιτικής, νέο δημόσιο μάνατζμεντ, οικονομικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμότητα, λογοδοσία, κανονιστική μεταρρύθμιση, απορρύθμιση, συμμετοχή, μισθός με βάση την απόδοση, παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση, εξευρωπαϊσμός, μεταφορά πολιτικής, δίκτυο μεταφοράς πολιτικής, εκμάθηση πολιτικής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2009-03-06T09:21:32Z
2013-12-13T13:32:31Z


Για το σύνολο της μελέτης του διδακτικού υλικού, που στηρίχθηκε το ΕΔΥ, ο ενδεικτικός χρόνος μελέτης είναι 330 λεπτά. (30 Eρωτήσεις)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)