Θεμελιώδης Βιοχημικές και Μοριακές Μεθοδολογίες: Φασματοφωτομετρία, Ανοσοχημικές τεχνικές, Αυτοματοποίηση, Τεχνικές Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR), Μοριακοί Δείκτες Ασθενειών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Θεμελιώδης Βιοχημικές και Μοριακές Μεθοδολογίες: Φασματοφωτομετρία, Ανοσοχημικές τεχνικές, Αυτοματοποίηση, Τεχνικές Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR), Μοριακοί Δείκτες Ασθενειών

Σκορίλας, Ανδρέας

Τζαμαρίας, Σπυρίδων
Σωτηροπούλου, Γεωργία
Σπανός, Νικόλαος

Στο παρόν Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ), σε μορφή υπερκειμένου (Hypertext), αναπτύσσονται βασικές αρχές και ενδιαφέροντα θέματα των βιοεπιστημών, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Το παρόν ΕΔΥ συμπληρώνει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Ποιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται βασικές αρχές και στοιχεία από τις θεμελιώδεις βιοχημικές και μοριακές μεθοδολογίες, που τα τελευταία χρόνια έχουν επεκταθεί και εδραιωθεί καθώς χρησιμοποιούνται σε πολλούς κλάδους των Βιολογικών Επιστημών. Επιπλέον, με τις συγκεκριμένες μεθοδολογίες προσδιορίζονται στον άνθρωπο βιομόρια που αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμους μοριακούς δείκτες έγκαιρης διάγνωσης, πρόγνωσης και πρόβλεψης ανταπόκρισης σε θεραπευτικές αγωγές, σε αρκετές ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά και τα νευρολογικά νοσήματα.
Στο παρόν Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ), σε μορφή Υπερκειμένου (Hypertext), αναπτύσσονται βασικές αρχές και στοιχεία από τις θεμελιώδεις βιοχημικές και μοριακές μεθοδολογίες, που τα τελευταία χρόνια έχουν επεκταθεί και εδραιωθεί καθώς χρησιμοποιούνται σε πολλούς κλάδους των Βιοεπιστημών. Επιπλέον, με τις συγκεκριμένες μεθοδολογίες προσδιορίζονται στον άνθρωπο βιομόρια που αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμους μοριακούς δείκτες έγκαιρης διάγνωσης, πρόγνωσης και πρόβλεψης ανταπόκρισης σε θεραπευτικές αγωγές, σε αρκετές ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά και τα νευρολογικά νοσήματα. Το παρόν ΕΔΥ συμπληρώνει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό.

Hypertext

Bioanalytical methodologies
Molecular diagnostics
Αυτοματισμός βιοχημικών εργαστηρίων
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
Polymerase chain reaction (PCR)
Βιοαναλυτικές μεθοδολογίες
Automation of biochemical labs
Καρκίνος
Μοριακοί δείκτες
Μοριακή διαγνωστική
Cancer

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2008
2009-03-09T08:44:06Z
2013-12-13T14:25:33Z


Κεφάλαιο α: θεμελιώδεις βιοαναλυτικές μεθοδολογίες / 13η, 14η εβδομάδα (10 ώρες), κεφάλαιο β: θεμελιώδεις μοριακές μεθοδολογίες / 10η - 12η εβδομάδα (12 ώρες), κεφάλαιο γ: αυτοματισμός στο βιοχημικό εργαστήριο / 15η εβδομάδα (4 ώρες), κεφάλαιο δ : καρκινικοί δείκτες / 25η - 27η εβδομάδα (10 ώρες), κεφάλαιο ε : μοριακοί δείκτες καρδιακών νόσων / 17η - 18η εβδομάδα (5 ώρες), κεφάλαιο στ: βιοδείκτες νευρικής λειτουργιάς 19η εβδομάδα (2 ώρες). (159 Σελίδες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)