Δικτυακά Πολυμέσα (Διαδικτυακή Τηλεφωνία - Voice over IP)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Δικτυακά Πολυμέσα (Διαδικτυακή Τηλεφωνία - Voice over IP)

Χατζημίσιος, Περικλής

Χατζηευθυμιάδης, Στάθης
Κορμεντζάς, Γεώργιος
Σκόδρας, Αθανάσιος

Το συγκεκριμένο ΕΔΥ αφορά τη Διαδικτυακή Τηλεφωνία (VoIP). Ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες και ορισμούς, στη συνέχεια το ΕΔΥ πραγματεύεται την αρχιτεκτονική και τα υποσυστήματα της Διαδικτυακής Τηλεφωνίας. Το ΕΔΥ επίσης αναφέρεται διεξοδικά στις παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα της φωνής και στις μεθόδους αξιολόγησης αυτής καθώς και στις απαιτήσεις Ποιότητας της Υπηρεσίας. Τέλος γίνεται μία λεπτομερής παρουσίαση των πιο βασικών πρωτοκόλλων σηματοδοσίας H.323 και SIP καθώς και των πρωτοκόλλων μεταφοράς πραγματικού χρόνου RTP και RTCP.
Μελετώντας το υλικό ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της διαδικτυακής τηλεφωνίας, της αρχιτεκτονικής και των υποσυστημάτων VoIP, των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα της φωνής καθώς και των πρωτοκόλλων σηματοδοσίας και μεταφοράς πραγματικού χρόνου. Το υλικό προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις με τις οποίες ο φοιτητής μπορεί να εξάγει συμπεράσματα ως προς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και εφαρμογών φωνής. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του διδακτικού υλικού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: κρίνει πότε είναι συμφέρουσα η ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών διαδικτυακής τηλεφωνίας σε σχέση με το κλασικό τηλεφωνικό δίκτυο, αξιολογεί πότε είναι ωφέλιμη και αποδοτική η χρήστη του κατάλληλου voice codec, κρίνει αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία μιας VoIP εφαρμογής, αξιολογεί και να αποτιμά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών φωνής.

Hypertext

Εύρος ζώνης
Aπώλεια πακέτων
Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
Καθυστέρηση
Ποιότητα της υπηρεσίας
Διακύμανση καθυστέρησης
VoIP
Κωδικοποίηση και συμπίεση φωνής
Διαδικτυακή τηλεφωνία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2009-03-09T10:10:30Z
2008
2013-12-13T14:55:11Z


Οι χρόνοι μελέτης για το συγκεκριμένο ΕΔΥ είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την επιθυμητή εμβάθυνση στις λεπτομέρειες των πρωτοκόλλων και τεχνολογιών που παρουσιάζονται. Για την μελέτη του εισαγωγικού κεφαλαίου απαιτούνται 2 ώρες μελέτης χωρίς να υπολογισθεί η πιθανή ανασκόπηση βασικών εννοιών Δικτύων Υπολογιστών από το υλικό της θεματικής ενότητας ΠΛΗ22 «Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ». Για το κεφάλαιο 2 (αρχιτεκτονική και υποσυστήματα της Διαδικτυακής Τηλεφωνίας) ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει για την μελέτη του τουλάχιστον 2 ώρες. Το κεφάλαιο 3 απαιτεί 4 ώρες μελέτης για την κατανόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα της φωνής και των μεθόδων αξιολόγησης αυτής. O χρόνος αυτός θα πρέπει να διπλασιαστεί σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να μελετήσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα προβλήματα που εμφανίζονται λόγω καθυστερήσεων καθώς και τις απαιτήσεις Ποιότητας της Υπηρεσίας. Το κεφάλαιο 4 (πρωτόκολλα σηματοδοσίας) το οποίο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, απαιτεί 8 ώρες μελέτης με σκοπό την κατανόηση των βασικών εννοιών των πρωτοκόλλων Η.323 και SIP. Για την εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό (μαζί με την μελέτη των αντίστοιχων παραδειγμάτων) απαιτούνται τουλάχιστον 14 ώρες μελέτης. Για το τελευταίο κεφάλαιο (πρωτόκολλα μεταφοράς πραγματικού χρόνου) ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να ολοκληρώσει τη μελέτη του σε 4 ώρες. (62 Σελίδες + 15 Εικόνες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)