Η συμβολή της εικόνας στο μάθημα των γερμανικών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο = Der Beitrag des Bildes im Fremdsprachlichen Deutschunterricht in der Griechischen Grundschule

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2013 (EN)
Η συμβολή της εικόνας στο μάθημα των γερμανικών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο = Der Beitrag des Bildes im Fremdsprachlichen Deutschunterricht in der Griechischen Grundschule

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΠΑ

ΠερίληψηΤο θέμα της διπλωματικής μου εργασίας είναι η συμβολή της εικόνας στην εκμάθηση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της είναι να διευκολύνει το έργο των καθηγητών της γερμανικής γλώσσας, που διδάσκουν κυρίως μαθητές μικρής ηλικίας και που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους την εικόνα ως εναλλακτική μορφή της διδασκαλίας τους. Η εικόνα βοηθάει στο μάθημα της ξένης γλώσσας στη διατύπωση υποθέσεων, στην έκφραση ιδεών, και στη γνωριμία πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Οι μαθητές εκφράζονται αυθόρμητα και με μεγαλύτερη ελευθερία, γεγονός που καθιστά το μάθημα πιο ενδιαφέρων. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας περιγράφεται αρχικά ο ρόλος της εικόνας στις διάφορες μεθόδους στο μάθημα των γερμανικών. Η εικόνα αποτελεί ένα οπτικό μέσο που χρησιμοποιείται με ποικίλους τρόπους στο μάθημα. Σκοπός είναι να δείξουμε πως με τη συμβολή της οι μαθητές εκφράζονται ευκολότερα τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Γίνεται λόγος για τις διάφορες κατηγορίες της εικόνας και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η κάθε μία. Επίσης εξηγούνται αναλυτικά οι λειτουργίες της και τα κριτήρια, που πρέπει να γνωρίζει ο καθηγητής γερμανικών, για να διαλέξει τη σωστή εικόνα ανάλογα με τους μαθητές και το διδακτικό του στόχο. Στο πρακτικό μέρος η θεωρία μετατρέπεται στην πράξη. Σε ένα ελληνικό δημοτικό σχολείο πραγματοποιείται μάθημα με τη χρήση εικόνας όσον αφορά τους τομείς του λεξιλογίου, της γραμματικής, της προφορικής και γραπτής έκφρασης. Εδώ αποδεικνύεται και το πόσο σημαντικό και βοηθητικό ρόλο παίζει η εικόνα στην πορεία του μαθήματος. Η εργασία τελειώνει με τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα, που προκύπτουν μέσα από τη διδασκαλία.

Διπλωματική εργασία


German
Greek

2013-12
2013-12-16T10:41:50Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)