Η εφαρμογή των στρατηγικών ανάγνωσης με βάση τα αυθεντικά κείμενα στο μάθημα των γερμανικών ως ξένη γλώσσα : θεωρία και πράξη = Der Einsatz von Lesestrategien Anhang von authentischen Texten im DaF - Unterricht Theorie und Praxis

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2007 (EN)
Η εφαρμογή των στρατηγικών ανάγνωσης με βάση τα αυθεντικά κείμενα στο μάθημα των γερμανικών ως ξένη γλώσσα : θεωρία και πράξη = Der Einsatz von Lesestrategien Anhang von authentischen Texten im DaF - Unterricht Theorie und Praxis

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΚΟΥΔΗ

ΠερίληψηΤο θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή των τεχνικών ανάγνωσης με βάση αυθεντικά κείμενα στο μάθημα των γερμανικών ως ξένη γλώσσα. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό.Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται αρχικά η θέση της ανάγνωσης στις διάφορες διδακτικές μεθόδους και στη συνέχεια διασαφηνίζονται οι έννοιες «ανάγνωση» και «κατανόηση», καθώς πρόκειται για δύο αλληλένδετες και ταυτόχρονα τελείως διαφορετικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια γίνεται η διαπίστωση ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επικοινωνιακής διδακτικής η ανάγνωση και κατανόηση θα πρέπει να εξασκείται με βάση τα αυθεντικά κείμενα. Πάνω σ' αυτό το σημείο υπογραμμίζεται η σημασία της χρησιμοποίησης αυθεντικών κειμένων και επεξηγούνται οι διάφοροι παράγοντες, που οδηγούν στην επιλογή τους. Κατόπιν αναφέρονται οι τεχνικές μάθησης, οι οποίες προετοιμάζουν τους μαθητές για την ανάγνωση και κατανόηση. Μεγάλη σημασία δίνεται συγχρόνως στις τεχνικές ανάγνωσης, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το είδος της ανάγνωσης, η προσανατολισμένη, η επιλεκτική, η ανάγνωση αναζήτησης και η λεπτομερής ανάγνωση.Στο πρακτικό μέρος εφαρμόζονται οι τεχνικές ανάγνωσης στο πλαίσιο του μαθήματος πάνω σε τέσσερα επιλεγμένα αυθεντικά κείμενα, τα οποία μπορεί κανείς να τα συναντήσει στο γερμανόφωνο χώρο. Η διδασκαλία αυτών των τεσσάρων κειμένων παρουσιάζεται βήμα προς βήμα και ανάλογες ασκήσεις στοχεύουν στην επιτυχημένη και κατάλληλη επεξεργασία τους. Στη συνέχεια αξιολογούνται τα αποτελέσματα των τεσσάρων διδασκαλιών. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν γενικά αυτές τις τεχνικές σε μελλοντική ανάγνωση κάθε είδους κειμένων, έτσι ώστε να μη φοβούνται τα δύσκολα κείμενα και να βρίσκουν πάντα χαρά στο διάβασμα.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

German
Greek

2013-12-16T10:42:10Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)