Το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός ως παράγοντας αλλαγής υπό το πρίσμα των αλλαγών που επέφερε το τυπογραφικό πιεστήριο στις αρχές του 15ου αιώνα στις δυτικές κοινωνίες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2007 (EN)
Το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός ως παράγοντας αλλαγής υπό το πρίσμα των αλλαγών που επέφερε το τυπογραφικό πιεστήριο στις αρχές του 15ου αιώνα στις δυτικές κοινωνίες

ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠερίληψηΚάθε μεγάλη αλλαγή στο σύστημα επικοινωνίας, προκαλεί αναπόφευκτα ευρύτερες μεταβολές και επηρεάζει την πολιτισμική και την κοινωνική διάρθρωση. Μετά την ανακάλυψη της γραφής, οι σημαντικότερες επικοινωνιακές μεταβολές στην ιστορία της ανθρωπότητας, ήταν η εφεύρεση της τυπογραφίας, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη μετατόπιση από το χειρόγραφο στο έντυπο, και η ανάπτυξη του Διαδικτύου, η οποία σηματοδοτεί τη μετατόπιση από τον έντυπο στον ηλεκτρονικό πολιτισμό. Η εξάπλωση  της τυπογραφίας το 15ο αιώνα, επέφερε πολλαπλές σημαντικές μεταβολές στις δυτικές κοινωνίες, που αφορούν στη διάδοση και στον εκδημοκρατισμό, στην ενημέρωση και στη διατήρηση της πληροφορίας, καθώς και στην τυποποίηση. Είχε επίσης σημαντική επίδραση στην εξέλιξη των γλωσσών, στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης, στη διανόηση και την κοινωνική δομή.Η εργασία αυτή συσχετίζει τις παραπάνω μεταβολές, με αυτές που συνοδεύουν την ανάπτυξη και εξάπλωση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού στο τέλος του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επιστήμες και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή όλων. Η συγκριτική μελέτη των δύο αυτών μέσων, μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, καθώς και ενεργητικής παρατήρησης στο Διαδίκτυο, επισημαίνει τις ομοιότητες και διαφορές των συνεπειών τους, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το γεγονός, ότι το Διαδίκτυο είναι ένα εξελισσόμενο επικοινωνιακό μέσο και οι αλλαγές που έχει επιφέρει δεν είναι παγιωμένες, όπως στην περίπτωση της τυπογραφίας.Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες στην ανάπτυξη και εξέλιξη της τυπογραφίας και του Διαδικτύου, καθώς και στις συνέπειές τους στη διάδοση και στον εκδημοκρατισμό της πληροφορίας, στη διατήρηση και στην τυποποίηση της πληροφορίας, στη διανόηση και στην κοινωνική δομή. Επισημαίνονται επίσης οι διαφορές των δύο μέσων, στο θέμα της εξέλιξης των γλωσσών και της ανάπτυξης εθνικής συνείδησης.

Διπλωματική εργασία


Greek
English

2007
2013-12-16T10:50:43Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)