Μελέτη αναγνωσιμότητας για το ψηφιακό έγγραφο που απευθύνεται σε Έλληνες χρήστες [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2008 (EN)
Μελέτη αναγνωσιμότητας για το ψηφιακό έγγραφο που απευθύνεται σε Έλληνες χρήστες [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

Τα τελευταία χρόνια σημαδεύτηκαν από τη ραγδαία εξάπλωση της χρήσης των Η/Υ καιτου διαδικτύου. Η χρήση της οθόνης, ως μέσου παρουσίασης της πληροφορίας, έφερε στοπροσκήνιο το ζήτημα της ηλεκτρονικής αναγνωσιμότητας, και πολλές έρευνες, κύρια μευποκείμενα αγγλοσάξονες χρήστες, ασχολήθηκαν με το θέμα. Αντικείμενο της παρούσαςδιπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη αναγνωσιμότητας για το ψηφιακό έγγραφο πουαπευθύνεται σε Έλληνες χρήστες. Στο ερευνητικό μέρος, είκοσι φοιτητές και δεκαέξιμαθητές, συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αναγνωσιμότητας που αφοράσε ελληνικές οικογένειες γραμμάτων. Σε αυτό, ελέγχονται 12 συνδυασμοίγραμματοσειράςμεγέθους,8 συνδυασμοί χρωμάτων προσκηνίουπαρασκηνίου,και 5γραμματοσειρές, στο μέγεθος των 12 στιγμών, σε κάθε έναν από τους οκτώ συνδυασμούςπροσκηνίουπαρασκηνίου.Χρησιμοποιήθηκαν υποκειμενικές μετρήσεις και επιπλέον, γιατους είκοσι φοιτητές χρησιμοποιήθηκαν οι αντικειμενικές μετρήσεις της ταχύτητας, τηςακρίβειας και της αποτελεσματικότητας της ανάγνωσης και για τους 12 συνδυασμούςγραμματοσειράςμεγέθους.Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι δεν υπάρχει συνδυασμόςγραμματοσειράςμεγέθουςπου να παρουσιάζει αξιοσημείωτη διαφορά στην αντικειμενικήμέτρηση. Οι υποκειμενικές μετρήσεις όμως, έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τωνελεγχόμενων συνδυασμών, γεγονός που σημαίνει, ότι υπάρχουν συνδυασμοί, που μπορούννα χρησιμοποιηθούν για το σωστό σχεδιασμό ψηφιακών εγγράφων, οι οποίοι ικανοποιούνπερισσότερο τις προσωπικές προτιμήσεις των χρηστών. Πολύ καλή επίδοση παρουσίασανοι συνδυασμοί της Arial και της Myriad, ενώ αντίθετα, χαμηλές ήταν οι επιδόσεις τηςTimes New Roman. Στους χρωματικούς συνδυασμούς, ο συνδυασμός μαύρα γράμματα σεάσπρο φόντο υπερίσχυσε. Πολύ καλές εναλλακτικές λύσεις αναγνωσιμότητας προσφέρουνοι συνδυασμοί: άσπρα γράμματα σε μαύρο φόντο, μπλε γράμματα σε άσπρο φόντο καιμαύρα γράμματα σε γκρι φόντο.Ο έλεγχος των γραμματοσειρών σε μέγεθος 12 στιγμών σε κάθε ένα χρωματικόσυνδυασμό, έδειξε ότι υπάρχουν γραμματοσειρές που ταιριάζουν σε συγκεκριμένουςχρωματικούς συνδυασμούς. Αν και η γενική επίδοση κατέδειξε την προτίμηση τωνχρηστών προς τη Verdana12,η Απολλώνια12κατέλαβε την πρώτη θέση σε τρεις απότους οκτώ χρωματικούς συνδυασμούς.Τα αποτελέσματα της έρευνας, ήταν σε αρκετή συμφωνία με προγενέστερα, ξενόγλωσσωνερευνών ηλεκτρονικής αναγνωσιμότητας. Το γεγονός αυτό δείχνει, ότι τα συμπεράσματααυτών των ερευνών μπορούν να εφαρμοστούν, σε μεγάλο βαθμό, και για τοναποτελεσματικό σχεδιασμό ελληνικών ψηφιακών εγγράφων. Ο έλεγχος τριώνμεταβλητών, έδειξε ότι ο παράγοντας μορφωτικό επίπεδο διαφοροποιεί σημαντικά τιςπροτιμήσεις των χρηστών, σε αντίθεση με το φύλο και τη συχνότητα χρήσης Η/Υ. Αυτέςοι πληροφορίες θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη για το σωστό σχεδιασμό τουψηφιακού εγγράφου, σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2013-12-16T10:50:44Z
2008-01-08


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)