Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικής διαφήμισης σε περιβάλλον ψηφιακής τηλεόρασης [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2008 (EN)
Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικής διαφήμισης σε περιβάλλον ψηφιακής τηλεόρασης [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στο αναδυόμενο περιβάλλον της ψηφιακής τηλεόρασης ο εμπλουτισμός τωνπαραδοσιακών διαφημιστικών μηνυμάτων (βίντεο διάρκειας 30 ) με αλληλεπιδραστικάστοιχεία προσφέρει στους τηλεθεατές τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης (ακόμα καισε πραγματικό χρόνο) και στους διαφημιζόμενους /διαφημιστές μεγαλύτερηαποτελεσματικότητα και πολύτιμα δεδομένα που σχετίζονται με τις προτιμήσεις και ταενδιαφέροντα των τηλεθεατών.Η παρούσα εργασία εξετάζει την αποτελεσματικότητα της διαδραστικήςδιαφήμισης σε σχέση με το τρέχον τηλεοπτικό πρόγραμμα όταν το ενδιαφέρον του θεατήείναι αυξημένο για το προβαλλόμενο προϊόν-υπηρεσία και μεσαίας βαρύτητας για τοτηλεοπτικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, στόχος της εργασίας ήταν η σύγκριση δύοδιαδραστικών διαφημίσεων που διαφοροποιούνται μόνο σε σχέση με την ροή τουτηλεοπτικού προγράμματος. Το πρώτο πρότυπο κάνει διαμοιρασμό της οθόνης μεταυτόχρονη προβολή του τηλεοπτικού προγράμματος και της διαδραστικής εφαρμογής καιτο δεύτερο μεταφέρει τον θεατή σ ένα αποκλειστικό διαδραστικό περιβάλλον (πλήρουςοθόνης) όπου το τηλεοπτικό πρόγραμμα αποκρύπτεται.Για τους σκοπούς της εργασίας σχεδιάστηκαν πέντε διαδραστικές διαφημίσεις σεπεριβάλλον Macromedia Director οι οποίες αντιστοιχούν στα πέντε βασικά πρότυπα πουέχουν επικρατήσει στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Έγινε έλεγχος ευχρηστίας καιακολούθησε έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 22 ατόμων για την σύγκριση των δύο εκτων πέντε διαδραστικών σχημάτων ως προς την αποτελεσματικότητα τους.Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι το αποκλειστικό περιβάλλον(πλήρους οθόνης, δεύτερο πρότυπο) είναι αποτελεσματικότερο από το περιβάλλονδιαμοιρασμού της οθόνης όταν όμως το ενδιαφέρον του θεατή για την εταιρία και το είδοςτων προβαλλόμενων προϊόντων είναι αυξημένο. Παράλληλα, η ενόχληση που προκαλεί ηαπώλεια τμήματος του τηλεοπτικού προγράμματος είναι μεγαλύτερη από την ενόχλησηπου προκαλεί το πρώτο πρότυπο (διαμοιρασμού της οθόνης). Κατά συνέπεια είναισημαντικά περισσότεροι οι θεατές που είναι διατεθειμένοι να αλληλεπιδράσουν με τηνεφαρμογή που δεν αποκρύπτει το τρέχον τηλεοπτικό πρόγραμμα.Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία μπορούν να αξιοποιηθούν απόδιαφημιστές και διαφημιζόμενους για την αποτελεσματικότερη σχεδίαση τωνδιαδραστικών διαφημίσεων και την αποτελεσματικότερη προώθηση διαφημιζόμενωνπροϊόντων και υπηρεσιών. Η επιλογή του κατάλληλου προτύπου διαδραστικής διαφήμισηςεξαρτάται από τους εκάστοτε διαφημιστικούς στόχους (υπενθύμιση, ενημέρωση, πειθώ)από την βαρύτητα του τηλεοπτικού προγράμματος για τον θεατή και από το ενδιαφέροντου θεατή για τα προβαλλόμενα προϊόντα. Σημαντικό αντίκτυπο έχουν τα αποτελέσματατης εργασίας και στους ερευνητές που θέλουν να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα τωνδιαδραστικών προτύπων σε σχέση με άλλους παράγοντες ή να αναπτύξουν νέα πιοαποτελεσματικά διαδραστικά πρότυπα.

Διπλωματική εργασία


Greek
English

2008-01-08
2013-12-16T10:53:37Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)