Αναγνωρισιμότητα και αισθητική των εικονιδίων μενού πλοήγησης κινητών τηλεφώνων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2007 (EN)
Αναγνωρισιμότητα και αισθητική των εικονιδίων μενού πλοήγησης κινητών τηλεφώνων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ

ΠερίληψηΣτην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μελέτη αξιολόγησης της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων εικονικών αναπαραστάσεων ως προς την αναγνωρισιμότητα και την αισθητική, που μεταξύ άλλων, συνθέτουν τη διεπιφάνεια του μενού πλοήγησης κινητών τηλεφώνων. Στόχος της μελέτης ήταν η εκτίμηση της ικανότητας αναγνώρισης μιας ομάδας εικονιδίων, από μενού πλοήγησης κάποιων κατάλληλα επιλεγμένων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, από αντιπροσωπευτικούς χρήστες που ανήκουν σε δύο βασικές ηλικιακές κατηγορίες, αυτές των μαθητών και των ενηλίκων. Συνολικά 71 χρήστες κινητών τηλεφώνων έλαβαν μέρος στην έρευνα. Η αξιολόγηση έγινε μέσω της τεχνικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, ενώ παράλληλα επιδιωκόταν να καταγραφεί και ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών αυτών που απορρέει από την αισθητική των συγκεκριμένων εικονιδίων. Όπως προκύπτει από την περαιτέρω ανάλυση και στατιστική επεξεργασία, τόσο την περιγραφική όσο και την επαγωγική, των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων της έρευνας, τα εικονίδια των μενού πλοήγησης των κινητών τηλεφώνων εμφανίζουν αρκετά προβλήματα αναγνωρισιμότητας και παρανοήσεων σε σχέση με τις υπαινισσόμενες λειτουργίες τους, ακόμα και αν υπάρχει σημαντική εμπειρία χρήσης κινητών τηλεφώνων. Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται μεταξύ εικονιδίων με παρόμοια υπαινισσόμενη λειτουργία τόσο σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας όσο και επίπεδο αισθητικής Εικονίδια που αναπαριστούν συγκεκριμένες έννοιες είναι  πιο εύκολα αναγνωρίσιμα σε σχέση με πιο αφηρημένες ή πολύπλοκες έννοιες και λειτουργίες. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αναγνώριση μιας εικονικής αναπαράστασης διαδραματίζει όχι μόνο η καλαίσθητη σχεδίασή της αλλά και η κατάλληλη χρήση μεταφορών που αντιστοιχίζουν τις ιδιότητες της εικονικής αναπαράστασης στη έννοια της υπαινισσόμενης λειτουργίας. Η ικανότητα αναγνώρισης φαίνεται να επηρεάζεται τόσο από τις πολιτισμικές εμπειρίες και την εμπειρία χρήσης υπολογιστή από την πλευρά των χρηστών όσο και από την ηλικιακή ομάδα στην οποία εντάσσονται αυτοί. Η αισθητική  αξιολόγηση των εικονιδίων φαίνεται να επηρεάζεται τόσο από το φύλο των χρηστών όσο και από την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Τα αποτελέσματα της εργασίας έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τον σχεδιασμό της διεπιφάνειας χρήστη σε κινητά τηλέφωνα. Ειδικότερα, η επιλογή της αισθητικής και  της απεικονιζόμενης μεταφοράς θα πρέπει να βασίζεται στην ηλικιακή ομάδα και στο φύλο των χρηστών ενός κινητού τηλεφώνου. Η μελέτη αυτή μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για ερευνητές και σχεδιαστές εικονιδίων, οι οποίοι επιδιώκουν να αναπτύξουν κριτήρια με βάση τα οποία να επιλέξουν κατάλληλες εικονικές αναπαραστάσεις για τη διεπιφάνεια χρήσης του μενού πλοήγησης ενός κινητού τηλεφώνου, είτε στα πλαίσια βελτίωσης της ευχρηστίας είτε στα πλαίσια της καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα κινητά τηλέφωνα.Λέξεις Κλειδιά: Εικονίδια, Εικονικές αναπαραστάσεις, μεταφορές, αναγνωρισιμότητα,αισθητική, κινητά τηλέφωνα, αξιολόγηση ευχρηστίας

Διπλωματική εργασία


Greek
English

2007
2013-12-16T10:55:20Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)