Περιβαλλοντικές επιπτώσεις χοιροστασίων και πτηνοτροφείων στο Ν. Άρτας: σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και αναμενόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή τους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2007 (EN)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις χοιροστασίων και πτηνοτροφείων στο Ν. Άρτας: σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και αναμενόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή τους

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΩΜΑΣ

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2013-12-16T11:07:38Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)