Αρχές και Λειτουργία Ενδιάμεσου Λογισμικού (Γκουμόπουλος-HT-ΠΛΗ40)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΑρχές και Λειτουργία Ενδιάμεσου Λογισμικού (Γκουμόπουλος-HT-ΠΛΗ40)

ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Το παρόν υλικό πραγματεύεται το θέμα του Ενδιάμεσου Λογισμικού (ΕΛ).Εξετάζουμε τους στόχους του ΕΛ, την οργάνωσή του, τα σχεδιαστικά ζητήματα και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ανάπτυξή του. Καταγράφουμε τις υπηρεσίες που παρέχει. Ταξινομούμε τα συστήματα ΕΛ με διάφορα κριτήρια όπως το μοντέλο προγραμματισμού που υποστηρίζουν. Παρουσιάζουμε τις πιο σημαντικές εξελίξεις στο χώρο του ΕΛ και αναλύουμε βασικές τεχνολογίες ΕΛ δείχνοντας με παραδείγματα πως γίνεται η ανάπτυξη των εφαρμογών.
Ενδιάμεσο Λογισμικό, Κίνητρο Στόχοι και Πλεονεκτήματα, Σχεδιαστικά Ζητήματα και Προκλήσεις, Αρχιτεκτονικές Κατευθύνσεις, Υπηρεσίες, Ταξινόμηση, Μοντέλα Προγραμματισμού, Απομακρυσμένη Διαδικασία Κλήσεων, Αντικειμενοστρεφές Ενδιάμεσο Λογισμικό, Εφαρμογές Διάχυτου Υπολογισμού, Τεχνολογίες Ενδιάμεσου Λογισμικού για Εφαρμογές Διάχυτου Υπολογισμού

Hypertext

κατανεμημένο σύστημα, ενδιάμεσο λογισμικό, διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών, σύστημα πελάτη/διακομιστή, κληροδοτημένα συστήματα, ψηφιδο-κεντρική αρχιτεκτονική, πληρεξούσιος, κατανεμημένο αντικείμενο, κλιμάκωση, ταυτοχρονισμός, μεταφερσιμότητα, διαλειτουργικότητα, απομακρυσμένη διαδικασία κλήσεων, απομακρυσμένη επίκληση μεθόδου, ουρά μηνυμάτων, ενδιάμεσο λογισμικό προσανατολισμένο στα μηνύματα, διαδικαστικό ενδιάμεσο λογισμικό, συναλλακτικό ενδιάμεσο λογισμικό, αντικειμενοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό, ψηφιδο-κεντρικό ενδιάμεσο λογισμικό, προσαρμοστικό ενδιάμεσο λογισμικό, ανακλαστικό ενδιάμεσο λογισμικό, ενδιάμεσο λογισμικό κοινού χώρου, συνδρομητικό ενδιάμεσο λογισμικό, Αρχιτεκτονική Μεσίτη Κοινών Αιτήσεων Αντικειμένων, Μεσίτης Αιτήσεων Αντικειμένων, Γλώσσα Ορισμού Διεπαφών, αντίληψη συγκειμένου περιβάλλοντος, διάχυτος υπολογισμός, περιρρέουσα νοημοσύνη
distributed system, middleware, separation of concerns, application programming interface, client/server system, legacy systems, component-based architecture, proxy, distributed object, scalability, concurrency, portability, interoperability, remote procedure calls, remote method invocation, message queuing, message oriented middleware, procedural middleware, transactional middleware, object-oriented middleware, component-oriented middleware, adaptive middleware, reflective middleware, tuple space middleware, publish/subscribe middleware, Common Object Request Broker Architecture, Object Request Broker, Interface Definition Language, context awareness, ubiquitous computing, ambient intelligence


Greek

2008-12-15T11:18:30Z
2013-12-13T09:37:08Z
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)