Μετασχηματισμός XML αρχείων με χρήση XSL, μέσω PHP(Μιχαήλ-ΗΤ-ΠΛΗ23)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΜετασχηματισμός XML αρχείων με χρήση XSL, μέσω PHP(Μιχαήλ-ΗΤ-ΠΛΗ23)

ΜΙΧΑΗΛ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μετά την μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής αναμένεται να: Κατανοήσει την διαδικασία μετατροπής ενός XML αρχείου σε άλλες μορφές ,Αποκτήσει έναν αναλυτικό οδηγό των στοιχείων και των βασικών συναρτήσεων της XSLT με αντίστοιχα παραδείγματα χρήσης , Κατανοήσει τις απαραίτητες τεχνολογίες και την χρήση τους για μετατροπή αρχείων στον server
Στο υλικό γίνεται αρχικά μια σύντομη εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά της XML. Στη συνέχεια γίνεται μια αρκετά αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας μετατροπής XML αρχείων σε άλλες μορφές με χρήση της τεχνολογίας XSLT. Στην ίδια ενότητα υπάρχει εκτενής περιγραφή των στοιχείων και βασικών συναρτήσεων της XSLT με παραδείγματα. Αμέσως μετά υπάρχει η ενότητα που περιγράφει πως εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός αυτός με τεχνολογίες στην πλευρά του server και παραδείγματα μετασχηματισμών αρχείων.

XML, PHP, μετασχηματισμός XSL
XML, PHP, XSL Transformation


Greek

2008-12-15T11:40:44Z
2013-12-13T09:50:52Z


Υπολογίζεται ότι μία εβδομάδα συστηματικής μελέτης είναι ικανή για την κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού που χειρίζεται το συγκεκριμένο υπερκείμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή των παραδειγμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές ώστε να καταλάβουν στην πράξη τις τεχνολογίες και τις λειτουργίες που προσφέρουν.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)